Święto parafialne w Starym Wołowie

Katarzyna Konachowicz, 15.11.2021

Na święto parafialne do Starego Wołowa przybyli wierni ze Starego Wołowa, z Wołowa miasta, Brzegu Dolnego, Wrocławia i z pobliskich miejscowości.

Przed Boską liturgią ks. Aleksander Konachowicz, dokonał poświęcenia wody. Patronalną ikonę św. Dymitra, jedna z parafianek przyozdobiła własnoręcznie zrobionym wiankiem. Podczas Boskiej liturgii ks. Aleksander zwrócił się do wszystkich zebranych z okolicznościowym kazaniem. Nawiązał on do osoby św. Dymitra, który nie bacząc na swój młody wiek i zapowiadającą się błyskotliwie karierę, staje w obronie sołuńskich chrześcijan. Nie zmienia swego przekonania nawet w chwili ciężkich tortur i poniżenia. Był wtedy i jest dla nas teraz wiernym i niezmiennym przykładem bezgranicznej miłości, wierności i oddania się Chrystusowi bez względu na otaczającą nas sytuację życiową. On i dzisiaj rozdaje nam duchową myrrę, abyśmy mogli trwać w niezachwianej wierze, dobroci i miłości do każdego bliźniego tak, jak ciągle naucza nas tego Chrystus.

Po Liturgii odbyła się procesja wokół świątyni. Uroczyste Mnohaja lita zaśpiewane przez zebranych zwierzchnim władzom duchownym – Metropolicie Sawie i Arcybiskupowi diecezjalnemu Jerzemu – zakończyły cerkiewne uroczystości.

W końcowym słowie proboszcz pozdrowił wszystkich zebranych, a w szczególności przystępujących do Pryczastia, a obecnemu wśród wiernych solenizantowi, ks. Aleksander złożył najserdeczniejsze życzenia. Chór zaś zaśpiewał tradycyjne Mnohaja lita.

Dzięki szczodrobliwości i zaangażowaniu Siostry Walentyny z Wrocławia, wszyscy zebrani mogli posilić się ciepłym posiłkiem, a do gorącej herbatki i kawy parafianki przygotowały wspaniałe słodkości. Takim oto wspólnym i miłym akcentem zakończyły się wołowskie parafialne uroczystości.

Cofnij