Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy

lektor Jakub Greś, 15.11.2021

W XXI Niedzielę po Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskiej Katedrze przewodniczył Ordynariusz Diecezji abp Jerzy. W trakcie Boskiej Liturgii zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (8, 26-39):

“W owym czasie Jezus wraz z uczniami przypłynął do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei. Gdy wyszedł na ląd, wybiegł Mu naprzeciw pewien człowiek, który był opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobach. Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed Nim i zawołał: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie! Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Bo już wiele razy porywał go, a choć wiązano go łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch pędził go na miejsca pustynne. A Jezus zapytał go: Jak ci na imię? On odpowiedział: Legion, bo wiele złych duchów weszło w niego. Te prosiły Jezusa, żeby im nie kazał odejść do Czeluści. A była tam duża trzoda świń, pasących się na górze. Prosiły Go więc [złe duchy], żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im. Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęła. Na widok tego, co zaszło, pasterze uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa. Strach ich ogarnął. A ci, którzy wiedzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony. Wtedy cała ludność okoliczna Gergezeńczyków prosiła Go, żeby odszedł od nich, ponieważ wielkim strachem byli przejęci. On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem. Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił Go, żeby mógł zostać przy Nim. Lecz [Jezus] odprawił go słowami: Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą. Poszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co Jezus mu uczynił”

Po wysłuchaniu perykopy ewangelicznej ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się Arcybiskup Jerzy. Władyka w swojej homilii przybliżył słuchaczom wydarzenie, o którym mówi dzisiejsze czytanie ewangeliczne. Zwrócił uwagę na wielkie oddziaływanie demonów w naszym codziennym życiu. Dialog, który usłyszeliśmy pomiędzy Chrystusem i demonem pokazuje nam dwie prawdy. Pierwsza z nich to ta, że demon ma świadomość, iż następuje kres jego działalności. Ten, który czynił człowieka tak silnym, że zrywał łańcuchy, nagle staje się potulnym i zapytuje Chrystusa o to czy może przenieść się do stada świń. Po drugie pokazuje nam prawdę o tym, że świat demonów istnieje i jest to świat, z którym stykamy się na co dzień. Musimy być umocnieni sakramentem Eucharystii i modlitwą cerkwi aby rozpoczynać tą nierówną walkę.

Cofnij