Konferencja duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

ks. Igor Habura, 15.11.2021

15 listopada w Domu św. Stefana w Cieplicach odbyła się coroczna konferencja duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią sprawowaną przez dziekanów oraz wyznaczonych duchownych pod przewodnictwem Ordynariusza - Władyki Jerzego. Podczas nabożeństwa śpiewał chór złożony z kapłanów pod dyr. ks. prot. Lubomira Worhacza. Po wysłuchaniu słów Ewangelii homilię wygłosił ks. Adam Horbal.

Po zakończeniu nabożeństwa rozpoczęto obrady. W trakcie konferencji sprawozdawcy - sekretarz diecezji ks. Mieczysław Oleśniewicz oraz Diecezjalny Konserwator Zabytków ks. Jarosław Biryłko, przedstawili deskrypcje oraz ewaluacje dotyczące zagadnień administracyjnych, finansów oraz spraw remontowo-budowlanych diecezji.

Ostatnią częścią obrad było wystąpienie Ordynariusza - abpa Jerzego, który podsumował miniony rok. W swoim słowie arcypasterz podziękował duchowieństwu za trud i poświęcenie w pełnionej służbie kapłańskiej. Władyka zwrócił się do kleru z arcypasterskim apelem, w którym zaakcentował stojące przed Cerkwią wyzwania współczesności - szczególnie czas epidemii i związanych z nią niepokojów społecznych, wzywając duchowieństwo do jeszcze większego zaangażowania w posługę duszpasterską. Następnie w trakcie dyskusji duchowieństwo podnosiło nurtujące je kwestie, które omawiano wspólnie z Władyką.

Kończąc, abp Jerzy życzył ojcom wytrwałości i wszelkich niezbędnych sił - zarówno duchowych, jak i fizycznych, w dalszej służbie Bogu i ludziom.

Cofnij