Święto parafialne w Torzymiu

ks. Igor Habura, 23.11.2021

21 listopada w dzień liturgicznej pamięci św. Archanioła Michała Parafia Prawosławna w Torzymiu obchodziła swoje święto patronalne. Boską Liturgię sprawował proboszcz torzymskiej parafii ks. Michał Koval oraz ks. Igor Habura.

Świąteczne nabożeństwo zgromadziło ok. 60 wiernych z Torzymia, Słubic, Zielonej Góry oraz innych okolicznych miejscowości. W słowie skierowanym do wiernych ks. Igor zwrócił uwagę na imię św. Archanioła. Hebrajskie imię Mika’el znaczy “Któż jak Bóg”. Według tradycji chrześcijańskiej , kiedy Szatan zbuntował się przeciwko Bogu i nakłonił do buntu innych aniołów, Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem: Któż jak Bóg! Bycie Parafianinem Cerkwi św. Michała to zaszczyt, ale i obowiązek, to wezwanie do życia w taki sposób, aby swoim postępowaniem głosić i wypełniać wezwanie św. Archanioła Któż jak Bóg!

Po zakończeniu nabożeństwa odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni, podczas której w trakcie litii modlono się za wszystkich proboszczów, budowniczych i parafian, którzy zakończyli już swoją ziemską wędrówkę. Czytając Ewangelie o Zmartwychwstaniu Chrystusa głoszono na cztery strony świata radosną wieść o zwycięstwie Boga nad śmiercią.

Na zakończenie o. Michał pozdrowił wszystkich przybyłych na święto, dziękując za wspólną modlitwę oraz pozdrowił wszyskich noszących imię ku czci św. Archanioła Michała, w szczególności wieloletniego starostę Pana Michała Haburę. Parafianie ze swojej strony pozdrowili swojego proboszcza w dniu jego niebiańskiego patrona dziękując za wiele lat służby i życząc wielu sił duchowych i fizycznych w dalszych latach kapłaństwa.

Całość uroczystości zwieńczyło gromkie Mnohaja lita dla Ordynariusza Diecezji Władyki Jerzego, proboszcza oraz wszystkich wiernych torzymskiej parafii.

Cofnij