Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy

lektor Jakub Greś, 06.12.2021

W XXIV Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja Abp Jerzy przewodniczył Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze. W trakcie nabożeństwa odczytano fragment Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (12, 16-21):

“W owym czasie Jezus Chrystus opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem homilii do zebranych wiernych zwrócił się Władyka Jerzy. Zwrócił szczególną uwagę na taką zależność, że im bardziej człowiek się bogaci, zyskuje dóbr w doczesnym życiu, tym mniej uwagi i troski poświęca na zastanowienie się nad swoim stanem duchowym, a większość na to jak zachować i jeszcze bardziej pomnożyć to co ma. Podczas Liturgii tradycyjnie bardzo wielu wiernych przystąpiło do misterium spowiedzi oraz eucharystii. Boską Liturgię pięknym śpiewem wzbogacił chór katedry pod dyr. Piotra Kuropki.

Cofnij