Święto Braci Górniczej w Lubinie

Michał Repeła, 07.12.2021

Każdego roku czwartego grudnia prawosławna cerkiew obchodzi jedno z dwunastu wielkich świąt roku liturgicznego, Wprowadzenie do Świątyni Najświętszej Bogurodzicy. Jest to także dzień, który wpisuje się w sposób szczególny w tradycję naszego regionu i ludzi na co dzień pracujących w Kopalni KGHM Polska Miedź S.A. - święto Braci Górniczej – Barbórka. Z tej okazji, tego dnia, świąteczne uroczystości mają charakter podwójnie szczególny i wyjątkowy. W tym roku wierni naszej Cerkwi na czele z Bracią Górniczą zebrali się w lubińskiej świątyni na świętej Boskiej Liturgii, aby wznieść modlitwy do Przenajświętszej Bogarodzicy i patronki Stanu Górniczego - Świętej Barbary z prośbą o opiekę i błogosławieństwo w trudach codziennej pracy.

Delegacja Górników w osobach: pan Marian Szkurat, pan Paweł Andrejczyn i pan Ireneusz Szpytko, przekazała na ręce ks. prot. Bogdana Repeły, Prawosławnego Kapelana Górników Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, lampę górniczą z prośbą o modlitwę i błogosławieństwo za Stan Górniczy, duchową opiekę nad wszystkimi górnikami i ich rodzinami. Ks. Bogdan Repeła przywitał serdecznie wszystkich zebranych, wyraził uznanie i szacunek dla Braci Górniczej za trud, ciężką, odpowiedzialną i nierzadko ryzykowną pracę. Życzył, aby światło Bożej Opatrzności towarzyszyło Górnikom w codziennej pracy, aby swoje myśli i modlitwy kierowali każdego dnia do Przenajświętszej Bogarodzicy i Świętej Barbary z prośbą o niebiańską opiekę. Zapewnił także o nieustającej modlitwie w lubińskiej Cerkwi za Brać Górniczą. Życzył szczęśliwej i bezpiecznej pracy, szczególnie pod ziemią, tylu wyjazdów, ile zjazdów, zdrowia i Błogosławieństwa Bożego Górnikom i ich Rodzinom, oraz wszystkiego najlepszego z okazji święta Wprowadzenia do Świątyni Najświętszej Marii Panny wszystkim wiernym Kościoła Prawosławnego.

Po świątecznym nabożeństwie wierni naszej parafii wraz z Bracią Górniczą uczestniczyli w agapie przygotowanej w sali domu parafialnego. Podczas obiadu wysłuchano tegorocznej audycji przygotowanej z okazji Dnia Górnika przez Redakcję Prawosławnego Internetowego Radia Głos Wiary Online. Spotkaniu towarzyszył świąteczny nastrój, był czas na życzenia, refleksje i rozmowy z górnikami o ich codziennej pracy.

Cofnij