XXXIX Walne Zgromadzenie BMP w Polsce

za: www.orthodox.pl, 14.12.2021

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, 11 grudnia 2021 roku w Warszawie odbyło się XXXIX Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Spotkanie rozpoczęło się św. Liturgią, którą celebrował Jego Ekscelencja Jerzy, arcybiskup wrocławski i szczeciński w asyście przybyłego duchowieństwa. W słowie skierowanym do młodzieży Jego Eminencja metropolita Sawa zaznaczył, że obecne pokolenie tworzące bractwo cechuje się dużą kreatywnością. Przestrzegł, aby przy wdrażaniu nowych pomysłów młodzież nie zapomniała o wieloletniej tradycji, którą przekazały jej poprzednie generacje bratczyków. Hierarcha pouczył zebranych, aby należycie doceniali i korzystali z bogactwa, którym jest Cerkiew i św. Liturgia. W nawiązaniu do obchodzonej rocznicy uchwalenia ustawy o stosunku państwa polskiego do Cerkwi prawosławnej podkreślił znaczenie powołania Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego goszczącego tegoroczne walne zgromadzenie.

W trakcie obrad Jego Eminencja metropolita Sawa podzielił się z uczestnikami zgromadzenia wspomnieniami dotyczącymi starań o rejestrację bractwa przed ponad czterdziestoma laty. Metropolita Sawa odkreślił wagę faktu prawnego uregulowania statusu Cerkwi i organizacji cerkiewnych, zaznaczając przy tym, że jest to doskonały przykład ilustrujący potęgę Bożego działania. Jego Eminencja pochwalił organizowane przez bractwo akcje letnie, jednocześnie zachęcając, aby jego członkowie nie bali się angażować w poważne projekty i nawiązywać współpracę zagraniczną. Zaznaczył, że prawosławny ruch młodzieżowy w Polsce wyróżnia się swoją dynamicznością nawet na tle o wiele bardziej licznych Cerkwi lokalnych.

Głos zabrał również Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz, wyraźnie podkreślił konieczność pełnego uczestnictwa w św. Liturgii. Zaznaczył, że sytuacja, gdy człowiek nie odczuwa potrzeby przystąpienia do św. Eucharystii, jest swoistą duchową chorobą. Przypomniał, że znajdujemy się w okresie czterdziestodniowego postu, który przygotowuje nas do „zimowej Paschy”. Arcybiskup Grzegorz porównał post do walki, w której musimy zmagać się z naszymi trudnościami.

Po przywitaniu przybyłych gości i przemówieniach miała miejsce prezentacja sprawozdań z działalności bractwa. Sprawozdanie trzyletnie z działalności zarządu centralnego przedstawił przewodniczący BMP w Polsce Piotr Giegiel, a sprawozdanie finansowe za rok 2021 Monika Andrzejuk. W dalszej części spotkania ks. Jarosław Jóźwik, przewodniczący komisji rewizyjnej, odczytał sprawozdanie oceniające działalność bractwa w ostatnim roku. Na wniosek komisji przeprowadzono głosowanie w wyniku którego delegaci walnego zgromadzenia większością głosów przyznali absolutorium ustępującemu zarządowi centralnemu.

Kolejnym punktem walnego zgromadzenia było przeprowadzenie wyborów nowego zarządu centralnego i komisji rewizyjnej. W wyniku głosowania do zarządu zostali wybrani:

Gabriela Nowaszewska – przewodnicząca

Jakub Siemieniuk

Grzegorz Garbuz

Paulina Dmitruk

Marek Kuptel

Damian Kazimiruk

Jakub Szymoniuk

Michał Gwoździej

Wiktoria Charlak

W skład Komisji Rewizyjnej BMP w Polsce weszli:

ks. Jarosław Jóźwik

Piotr Giegiel

Aleksandra Jakoniuk

W czasie spotkania odbyły się wolne wnioski oraz dyskusja nad działalnością Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. W spotkaniu wzięły udział delegacje ze wszystkich diecezji PAKP.

Cofnij