Abp Jerzy wziął udział w Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym

za: www.ekumenia.pl, 13.01.2022

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 10 stycznia w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce.

W swym przemówieniu prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego przypomniał, że w minionym roku minęła 75. rocznica utworzenia PRE. Przywołał słowa założycieli Rady, którzy chcieli działać w myśl sformułowania, „że to, co nas łączy, jest wyższego gatunku, aniżeli to, co nas dzieli”. – Te słowa są niezmiernie aktualne dzisiaj, w czasach podziałów, niepewności, nierzadko nawet wrogości. Wchodząc w 76. rok działalności PRE musimy pracować nad zasypywaniem tych podziałów i skupić się na budowaniu jedności wierzących w duchu arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa: „Aby wszyscy byli jedno” – zauważył prezes PRE.

Na koniec bp Malicki zauważył, że Polska Rada Ekumeniczna to przede wszystkim dialog i próba wzajemnego zrozumienia. – Ekumenia ma nas inspirować, ma być katalizatorem pozytywnych zmian i prawdziwego braterstwa – podkreślił.

Podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego słowa pozdrowienia wygłosili: reprezentujący kard. Kazimierza Nycza bp Tadeusz Pikus z Kościoła Rzymskokatolickiego, przewodniczący Aliansu Ewangelicznego w Polsce bp Marek Kamiński z Kościoła Zielonoświątkowego, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego mufti Tomasz Miśkiewicz, a także przedstawiciele prezydenta Polski Andrzeja Dudy, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Odczytano też pozdrowienia przesłane przez premiera Mateusza Morawieckiego.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym – oprócz wymienionych osób – udział wzięli zwierzchnicy i przedstawiciele pozostałych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. inf. Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki) i abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Obecni byli również rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej abp prof. Jerzy Pańkowski, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz, reprezentanci różnych Kościołów, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, urzędnicy państwowi i samorządowi oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.

Cofnij