Dzień Obrzezania Pańskiego oraz pamięć świętego Bazylego Wielkiego

za: www.powp.wp.mil.pl, 14.01.2022

14 stycznia, wg. kalendarza juliańskiego, obchodzone jest święto Obrzezania Pańskiego oraz czczona jest pamięć świętego Bazylego Wielkiego. W wigilię oraz w dniu święta nabożeństwom, w Prawosławnej Katerze Wojskowej przewodniczył JE Abp Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.

Podczas Boskiej Liturgii Arcybiskup Jerzy w homilii opowiedział o aspektach teologicznych i historycznych rytuału obrzezania oraz po krótce opowiedział o postaci św. Bazylego Wielkiego. Władyka Jerzy zwrócił uwagę, iż obecnie żadna ofiara nie może mieć krwawego charakteru, a obrzezanie fizyczne wiązało się z bólem i krwawieniem. W Nowym Testamencie mamy bezkrwawą ofiarę Jezusa Chrystusa, gdzie wszystkie obrzędy i tradycje, które były związane z przynoszeniem, bądź z przelaniem krwi, przestały istnieć.

Święty Bazyli Wielki był nauczycielem, był nieugięty, był bezkompromisowy, był obdarzony wieloma talentami - mówi się, że tylko śpiewać nie umiał - przytoczył ordynariusz wojskowy w swoim słowie przybliżając wiernym postać świętego. Był lekarzem lecz sam siebie nie leczył, ponieważ zmarł w wieku 48 lat - wiedząc co mu dolega - był osobą która szczególnie głęboko przenikała w teologię - kontynuował Władyka. Pozostawił nam wiele cennych dzieł między innymi Świętą Liturgię, którą dziś sprawujemy oraz komentarz do sześciu dni stworzenia zwany “Heksameron”.

Na koniec nabożeństwa Arcybiskup Jerzy wraz z klerem pokłonili się ikonie oraz w troparionie święta wychwalali Jezusa Chrystusa słowami: Na ognistym tronie zasiadasz z Ojcem niemającym początku i z Bożym Twoim Duchem, a zechciałeś urodzić się na ziemi z Dziewicy, nieznającej męża Twojej Matki, Jezu, przeto i zostałeś ósmego dnia obrzezany jako człowiek. Chwała najłaskawszej Twojej radzie, chwała Twojej Opatrzności, chwała Twemu uniżeniu, jedyny Przyjacielu człowieka. Kolejno wspominając wielkiego hierarchę, św. Bazylego Arcybiskupa Cezarei Kapadockiej zaśpiewano troparion: Na całą ziemię rozeszła się nauka Twoja, przyjmując Twoje słowo, którym pobożnie pouczyłeś o prawdach wiary, wyjaśniłeś naturę bytów, upiększyłeś obyczaje ludzi, królewski kapłanie, ojcze najczcigodniejszy, módl się do Chrystusa Boga, aby zbawił dusze nasze.

Pozdrawiając w dniu święta wiernych Władyka życzył, Bożego Błogosławieństwa oraz aby wszyscy potrafili obrzezywać te namiętności i pożądliwości, które nam ciążą i przynoszą słodycz i szczęście na krótką chwilę, a pozostawiają gorycz do końca życia w naszych sumieniach i sercach.

Cofnij