Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy - Niedziela przed świętem Objawienia Pańskiego

ks. Igor Habura, 16.01.2022

W XXX Niedzielę po Pięćdziesiątnicy, która jest jednocześnie Niedzielą przed świętem Objawienia Pańskiego, nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył Ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie Boskiej Liturgii zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka (Mk 1, 1-8):

“Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, i jadał szarańczę i miód leśny, a głosił, mówiąc: Idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do licznie zebranych wiernych zwrócił się ks. Igor Habura. W swojej homilii nawiązał do wypadającej w tym dniu pamięci św. proroka Malachiasza, którego to słowa “Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją” pojawiają się w czytaniu Niedzieli przed świętem Objawienia Pańskiego. Przywołując wybrane fragmenty proroctw Malachiasza zachęcił wszystkich, aby właśnie dziś sięgnąć do Pisma Świętego i przeczytać “Księgę Malachiasza” - ostatnią z ksiąg Starego Testamentu, której lektura ze względu na to, iż ma ona jedynie trzy rozdziały, nie zajmie więcej niż 10 minut. Pomimo niewielkiego rozmiaru księgi, każdy chrześcijanin znajdzie w niej naukę, którą będzie mógł odnieść do swojego życia.

Podczas Liturgii tradycyjnie bardzo wielu wiernych przystąpiło do Kielicha Eucharystycznego. W trakcie sobotnich i niedzielnych nabożeństw śpiewał chór katedry pod dyr. Piotra Kuropki.

Cofnij