Niedziela po święcie Chrztu Pańskiego

za: www.powp.wp.mil.pl, 24.01.2022

23 stycznia w Prawosławnej Katedrze Wojskowej, w Warszawie odprawiona została Boska Liturgia, Niedzieli po święcie Chrztu Pańskiego.

W tym dniu nabożeństwo celebrował JE Abp Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, w asyście kleru parafii oraz pracowników prawosławnego ordynariatu.

Po przeczytaniu perykopy ewangelicznej przypadającej na dzisiejszy dzień ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Piotr Rajecki. Zwrócił on uwagę na istotę pokuty w życiu chrześcijanina. Za przykład posłużył mu pewien pracowity mnich z monasteru pskowskiego, który był oddany swoim obowiązkom i z wielkim pietyzmem wykonywał powierzone mu zadania. Mnich ten przeżył śmierć kliniczną, po której miał widzenie. Do głębokiego rowu wyrzucano wszystkie dotychczas wykonane przez niego rzemieślnicze rzeźby, pulpity oraz krzyże, a na skraju rowu stała Matka Boża, która zwróciła się do niego słowami: Nie tego od Ciebie oczekiwaliśmy! Oczekiwaliśmy od ciebie modlitwy i pokuty! Mając za przykład mnicha (…) starajmy się znaleźć w swoim sercu prawdziwą pokutę, szukajmy prawdziwej drogi do Boga, aby iść za Chrystusem. - zakończył homilię ks. Piotr.

Po wychwalaniu święta Jordanu na środku świątyni Arcybiskup Jerzy podziękował zgromadzonym za wspólną modlitwę oraz życzył abyśmy przyjęli tą zbawienną łaskę, o której słyszymy w tekstach nabożeństw. Łaska Boża objawiła się dla wszystkich ludzi bez wyjątku, nawet dla tych którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Ta łaska działa tam, gdzie Duch chce, dlatego dotyka wszystkich ludzi. - podkreślił ordynariusz. Władyka zalecał, abyśmy poprzez swoje życie dawali świadectwo tej łaski, która szczególnie objawiła się w święcie Chrztu Pańskiego.

Na zakończenie nabożeństwa z życzeniami, z okazji imienin Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego, w imieniu kleru oraz całej społeczności warszawskiej parafii wojskowej zwrócił się ksiądz proboszcz, życząc Władyce wiele sił duchowych i najszlachetniejszego zdrowia, a chór wraz z wiernymi zaśpiewali gromkie życzenia “Na Długie Lata - Mnohaja Leta”.

Cofnij