XV rocznica chirotoni biskupiej Władyki Jerzego

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, 28.01.2022

28 stycznia br, wypada XV rocznica chirotoni biskupiej abp. Jerzego.

Arcybiskup Jerzy (Pańkowski) urodził się 4 sierpnia 1974 r. w Białymstoku. W 1989 r. w wieku 15 lat wstąpił do monasteru pw. Zwiastowania N.M.P w Supraślu. 17 grudnia 1993 roku przyjął postrzyżyny w riasę. W tym samym roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Atenach, które ukończył w 1999 r. 1 stycznia 1995 r. otrzymał święcenia diakońskie, zaś święcenia kapłańskie przyjął z rąk Jego Świątobliwości Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I w cerkwi Hagia Sophia, w Białymstoku, w dniu 15 października 1998 r. Śluby zakonne małej schimy złożył 10 września 1998 r. Od 1999r. do 2007 r. był namiestnikiem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Dnia 3 marca 2000 r. o. Jerzy był podniesiony do godności archimandryty. W 2003 r. obronił pracę doktorską o niestworzonym świetle. W tym samym roku rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta, w Katedrze Prawosławnej Teologii Praktycznej, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 27 - 28 stycznia 2007 r., zgodnie z decyzją Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, odbyła się chirotonia biskupia, archimandryty Jerzego (Pańkowskiego), z tytułem Biskupa Siemiatyckiego. Po przyjęciu sakry biskupiej pełnił funkcję Dyrektora Kancelarii Metropolitalnej oraz Ośrodka Miłosierdzia ELEOS, diecezji warszawsko-bielskiej. 13 czerwca 2008 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego oraz Kierownika Sekcji Teologii Prawosławnej ChAT, po czym został mianowany profesorem nadzwyczajnym ChAT. W 2010 r. został powołany na stanowisko Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, po tragicznej śmierci abp. gen. dyw. Mirona (Chodakowskiego). 5 czerwca 2014 z rąk Prezydenta RP, uzyskał tytuł belwederski, profesora nauk teologicznych. W 2015 został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego ChAT. Od wielu lat jest wykładowcą Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 16 maja 2017 na nadzwyczajnym posiedzeniu Świętego Soboru Biskupów PAKP podniesiono Go do rangi arcybiskupa i mianowano ordynariuszem prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Uroczysty ingres miał miejsce 18 czerwca 2017 w katedrze Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu.

Władyka wielokrotnie znajdował się w składzie delegacji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przebywających z oficjalnymi wizytami w innych lokalnych Kościołach Prawosławnych. Był również delegatem PAKP na posiedzeniach komisji przygotowawczych do Soboru Panprawosławnego, jak i członkiem delegacji PAKP na Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej na Krecie w roku 2016.

W tym wyjątkowym dniu wierni oraz duchowieństwo Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej składają Władyce serdeczne życzenia Bożego Błogosławieństwa, sił duchowych oraz fizycznych i wytrwałości w trudnej posłudze arcypasterskiej.

Είς πολλὰ έτη Δέσποτα!

Cofnij