Zakończono całkowity remont zabytkowej stolarki okiennej we wrocławskiej katedrze

ks. Jarosław Biryłko, 31.01.2022

Z inicjatywy i błogosławieństwa abp. Jerzego ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej w 2021 roku trwały prace przy renowacji zabytkowej stolarki okiennej wraz z witrażami w cerkwi Katedralnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu.

II etap prac zakładał remont 6 okien, najbardziej zdegradowanych i wymagających podjęcia pilnych prac.

Prace wykonano zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich autorstwa mgr Sławomira Oleszczuka - Dyplomowanego Konserwatora Dzieł Sztuki i Witrażysty. Podstawowym założeniem było zachowanie witraży Adama Stalony- Dobrzańskeigo i przede wszystkim zamontowanie prawidłowo wentylowanych oszkleń i dodatkowego bezpiecznego szkła.

W sumie podczas całościowego remontu w latach ( 2020-21 ) odrestaurowano 14 zabytkowych okien wraz z witrażami.

Prace udało się wykonać dzięki pozyskanym środkom finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Funduszu kościelnego) oraz środkom własnym parafii.

Cofnij