Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 31.01.2022

30 stycznia w XXXII Niedzielę po Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie Boskiej Liturgii odczytano fragment Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 18, 35-43):

“W owym czasie, kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się proboszcz katedry - ks. mitrat Jerzy Szczur. W swojej homilii, nawiązując do cudownego uzdrowienia ślepca z Jerycha, zachęcił wszystkich aby rozpoznać w sobie samym “duchową ślepotę”. Dopiero wtedy, gdy poznamy swoją niemoc będziemy mogli prawdziwie i świadomie zwrócić się do Chrystusa z modlitwą ślepca “Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”.

W trakcie Liturgii, tradycyjnie już bardzo wielu wiernych przystąpiło do misterium spowiedzi i eucharystii.

Podczas eucharystii duchowieństwa (na zapryczastnom) zabrzmiała druga tego dnia homilia, którą wygłosił lektor Jakub Greś. W swoim słowie zwrócił uwagę na inny ważny aspekt niedzielnego czytania - wiarę ślepca, której znaczenie podkreślił Chrystus zwracając się do niego słowami “Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii, w imieniu duchowieństwa i wiernych całej Diecezji Wrocławsko - Szczecińskiej, o. Jerzy Szczur zwrócił się do Władyki ze słowami pozdrowienia w związku z minionymi 21 stycznia imieninami oraz 28 stycznia XV rocznicą chirotoni biskupiej. Dziękując za arycpasterski trud i poświęcenie o. Jerzy złożył Władyce życzenia Bożego Błogosławieństwa, sił, zdrowia i wytrwałości w służbie Bogu i ludziom. W dowód wdzięczności od całego duchowieństwa diecezji wręczył Władyce żezł - pastorał jako symbol władzy biskupiej. Następnie zabrzmiało gromkie mnohaja leta śpiewane przez cała cerkiew.

Po zakończeniu Polichronionu Władyka podziękował całemu duchowieństwu diecezji za podarunek - pełen symbolicznego znaczenia, za codzienne modlitwy duchownych i wiernych, które jak powiedział “odczuwam bardzo mocno i dodają mi one sił” oraz za życzliwość i dobro dnia codziennego. Kończąc Władyka przyzwał Boże Błogosławieństwo na wszystkich zebranych i całą Diecezję Wrocławsko-Szczecińską.

Cofnij