Zakończenie kolejnego etapu prac w cerkwi św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich

o. hieromnich Spirydon (Kuziak), 02.02.2022

Z błogosławieństwa Arcybiskupa Jerzego Ordynariusza Diecezji Wrocławsko - Szczecińskiej w ostatnim kwartale 2021 roku w cerkwi św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich trwały prace remontowe.

Zakres prac obejmował wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej oraz nowych tynków w nawie świątyni. W październiku w cerkwi przeprowadzone zostały badania stratygraficzne. Prace badawcze miały na celu określenie ilości i rodzaju nawarstwień, w celu ustalenia stratygrafii obiektu.

W dniu 24.01.2022 roku miał miejsce końcowy odbiór prac konserwatorskich.

Prace remontowe były możliwe dzięki finansowemu wsparciu:

  • Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego,

  • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Fundusz Kościelny,

  • Gminie Ząbkowice Śląskie,

  • środki własne.

Cerkiew św. Jerzego powstała w XIV w. W XIX w. dokonano jej przebudowy. W roku 1966 świątynię przekazano, a następnie przystosowano do potrzeb liturgii prawosławnej. W trakcie prac odkryto XIV wieczny fresk św. Jerzego i sceny pasyjne. Pierwszy remont świątyni przeprowadzono w końcu lat 60 - tych XX w., kolejny w latach 1992 - 1995 i następnie w roku 2017 rozpoczął się generalny remont.

Parafia w Ząbkowicach liczy zaledwie kilka rodzin. Wszelkie działania i prace związane z utrzymaniem, remontem cerkwi są nie lada wyzwaniem. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie remontu.

Wszelkie wpłaty, ofiary można kierować na konto:

Parafia Prawosławna pw. Św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich

Ul. Kłodzka 6

57-200 Ząbkowice Śląskie.

Nr konta 53 1940 1076 3076 5580 0000 0000

Wszystkich ofiarodawców, chcących wesprzeć finansowo naszą świątynię zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie.

Cofnij