Święto Spotkania Pańskiego

za: www.powp.wp.mil.pl, 15.02.2022

“Teraz pozwalasz odejść słudze Twemu, Władco, według słowa Twego, w pokoju, Bowiem oczy moje widziały zbawienie Twoje, któreś przygotował wobec wszystkich ludzi, Światłość na oświecenie narodów i chwałę ludu Twego, Izraela” – modlitwa św. Symeona Starca.

15 lutego, wg. kalendarza juliańskiego, obchodzone jest święto Spotkania Pańskiego. W wigilię oraz w dniu święta nabożeństwom w Prawosławnej Katerze Wojskowej przewodniczył JE abp Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, w asyście kleru parafii oraz pracowników prawosławnego ordynariatu.

Podczas Boskiej Liturgii Arcybiskup Jerzy w homilii przybliżył wiernym trzy postaci występujące w dzisiejszej Ewangelii. Tę która przynosi do świątyni Króla Chwały, Marię Matkę Bożą, tę która głosiła wieść o przyjściu Mesjasza, prorokinię Annę oraz tego, który przyjął na swoje ręce Zbawiciela, świętego Symeona Starca.

Ewangelia wspomina świętego Symeona jako człowieka prawego i sprawiedliwego. Z języka greckiego prezbitere tłumaczy się jako kapłan, ale również jako starszy. W obecnym czasie nikt z kapłanów nie był na tyle prawnym, ani pobożnym, aby wziąć na ręce Jezusa Chrystusa, tylko starzec Symeon. Władyka przytoczył myśl świętych Ojców dotyczącą dwóch wcześniej wspomnianych przymiotów św. Symeona, iż: nie można być człowiekiem tylko uczciwym, bez pobożności i nie można tez być pobożnym, bez uczciwości. Nikt komu się wydaje, że jest uczciwym względem ludzi, nie jest człowiekiem w pełni doskonałym i spełnionym, do tego potrzebna jest jeszcze pobożność. Odwrotnie nawet jest bardziej niebezpieczne, gdyż sama pobożność, też nie jest wystarczająca jeśli nie ma w niej uczciwości względem człowieka.

Na koniec nabożeństwa Arcybiskup Jerzy wraz z klerem pokłonili się leżącej na środku świątyni ikonie oraz w troparionie święta wychwalali Jezusa Chrystusa wraz z Jego matką słowami: Raduj się, Łaski Pełna Bogurodzico Dziewico, bowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, oświecający znajdujących się w ciemnościach. Wesel się i ty, Starcze sprawiedliwy, który wziąłeś w swoje ramiona Wyzwoliciela dusz naszych, dającego nam zmartwychwstanie.

Pozdrawiając w dniu święta zebranych w świątyni Władyka złożył życzenia urodzinowe ks. mitratowi płk. rez. Aleksemu Andrejukowi Kanclerzowi Prawosławnego Ordynariatu oraz ks. mjr. Tomaszowi Paszce Dziekanowi Wojsk Obrony Terytorialnej z okazji 4. rocznicy święceń kapłańskich. Życzenia zwieńczył śpiew Długich lat życia przez zgromadzonych w świątyni wiernych.

Cofnij