Obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej we Wrocławiu

Julia Kuziak, 17.02.2022

13 lutego 2022 r. Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej zorganizowało we Wrocławiu integracyjno-edukacyjne spotkanie z okazji Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej.

O godzinie 9.00 uczestnicy niedzielnego spotkania wzięli udział w Świętej Boskiej Liturgii, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński. Z homilią zwrócił się do wiernych o. ihumen Spirydon (Kuziak). Kapłan przestrzegał, abyśmy zawsze uważali się za największych grzeszników i byli pokorni, czyli świadomi własnej niedoskonałości. Pod koniec nabożeństwa, ze słowem do uczestników Liturgii zwrócił się Władyka Jerzy. Pozdrowił wszystkich przystępujących do Sakramentu Spowiedzi i Eucharystii. Powitał także przybyłą młodzież z całej diecezji i pozdrowił ich ze świątecznym dniem.

Po nabożeństwie, młodzież udała się na wrocławski rynek, gdzie miała przyjemność zwiedzić liczne zabytki. Głównym punktem programu był mostek Pokutnic znajdujący się w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Jest to jeden z centralnych punktów widokowych, z których widać całe miasto, a zarazem świetne miejsce do fotografii.

O godzinie 15:00 młodzież udała się do sali parafialnej przy katedrze, gdzie wysłuchała obszernego wykładu na temat między innymi prawosławnego pojmowania małżeństwa. Obecni byli wręcz zachwyceni podejściem Cerkwi, o którym opowiedział Władyka.

Po wykładzie, arcybiskup udzielił głosu delegacji parafialnego Bractwa z Lubina. Przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lubinie utworzone zostało internetowe radio „Głos Wiary”. Jest to inicjatywa angażująca głównie Bratczyków. Obecni przedstawiciele z zachęcili swoich kolegów do słuchania oraz czynnej współpracy z Radiem.

Na sam koniec, Zarząd naszego Bractwa podziękował Arcybiskupowi Jerzemu za poświęcony czas i przekazał na jego ręce skromny upominek.

Cofnij