Nabożeństwo w intencji pokoju na Ukrainie we Wrocławskiej katedrze

ks. Igor Habura, 24.02.2022

W czwartek 24 lutego o godzinie 16.00 w Cerkwi katedralnej we Wrocławiu miało miejsce nabożeństwo błagalne w intencji pokoju na Ukrainie, któremu przewodniczył dziekan okręgu wrocławskiego ks. mitrat Aleksander Konachowicz. Podczas molebna odczytano fragment Ewnagelii wg. św. Mateusza (Mt, 7, 7-11):

“Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą”

Bezpośrednio po nabożeństwie błagalnym wzniesiono modlitwę za tych, którzy zginęli w wyniku wojny na Ukrainie.

Podobne nabożeństwa były sprawowane dziś, lub będą w kolejnych dniach, w innych świątyniach Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Cofnij