Nabożeństwa w intencji pokoju na Ukrainie

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, 26.02.2022

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji abp. Jerzego w najbliższą niedzielę 27 lutego podczas Boskiej Liturgii we wszystkich parafiach naszej diecezji będziemy wznosić usilną modlitwę o pokój na Ukrainie i w całym świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Módlmy się też indywidualnie w swoich rodzinach i domach.


У неділю 27 лютого під час св. Літургії помолимося за мир в Україні та в усьому світі. Запрошуємо вас помолитися за мир разом із нами. Давайте також молитися індивідуально у наших сім’ях та домах.


В воскресенье, 27 февраля во время св. литургии вознесем молитву за мир в Украине и во всем мире. Приглашаем вас помолиться за мир вместе с нами. Давайте также молиться индивидуально в наших семьях и домах.

Cofnij