Akcja "Pomagamy Ukrainie" w koszalińskiej parafii

ks. Mikołaj Lewczuk, 27.02.2022

Parafia Prawosławna w Koszalinie prowadzi akcję “Pomagamy Ukrainie” obejmująca takie działania:

1.Zbiórka środków czystości, środków higieny osobistej, środków opatrunkowych, żywności trwałej, odzieży w dobrym stanie i innych jak folie, materace itp.

2.Pomoc materialna poprzez wpłacanie dowolnych kwot na wskazane konto naszej parafii z dopiskiem “Pomoc dla Ukrainy”

3.Od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 18.00 w budynku naszego Domu Opieki i Spotkań Ekumenicznych przy ul. Mickiewicza 9 (na przeciwko cerkwi) dyżurują nasi wierni, którzy przyjmują dary jak i udzielają informacji dot. sposobu okazywania pomocy.

4.Parafia jest w kontakcie Urzędem Miasta Koszalin w temacie przekazania darów potrzebującym.

5.W dniu 27 lutego przeprowadzona została zbiórka pieniężna w czasie Św. Liturgii na pomoc uchodźcom i będzie kontynuowana.

6.Będziemy informować sukcesywnie o naszych działaniach i efektach pomocy.

Wszystkie osoby z Koszalina i okolic zapraszamy do wzięcia udziału w działaniach pomocowych!

Cofnij