Abp Jerzy przewodniczył Boskiej Liturgii i modlitwie w intencji pokoju na Ukrainie w stołecznej katedrze

za: www.orthodox.pl, 28.02.2022

W niedzielę 27 lutego, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w katedrze metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie, sprawowana była św. Liturgia, w czasie której wznoszono usilne modlitwy o pokój na Ukrainie i we współczesnym świecie.

Ze względu na stan zdrowia Jego Eminencji metropolity Sawy, św. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński w asyście duchowieństwa katedralnego.

Nawiązując do obecnej sytuacji w Ukrainie i działań wojennych prowadzonych na jej terytorium, Jego Ekscelencja, w słowie skierowanym do wiernych zwrócił uwagę na kontekst pokoju płynący z dzisiejszej świętej Ewangelii, zgodnie z którym będziemy sądzeni za to czy pomogliśmy biednemu, nakarmiliśmy głodnego, czy przyjęliśmy bezdomnego, odzialiśmy nagiego, odwiedziliśmy chorego czy osadzonego w więzieniu. Bowiem w każdym człowieku powinniśmy zobaczyć Chrystusa, lecz żeby go zobaczyć trzeba samemu być człowiekiem Chrystusowym. Człowiek Chrystusowy nie postrzega okazywania pomocy drugiemu człowiekowi jako czegoś nadzwyczajnego. Chrześcijanin nie może pozostawić bliźniego w biedzie! Ponadto pomoc ta powinna być bezinteresowna i wynikać z miłości do drugiego człowieka, gdyż w pomaganiu ważny jest nie tylko sam akt lecz i motyw. Hierarcha parafrazując słowa św. Izaaka Syryjczyka mówił, że obnażona cnota jest cudzołóstwem przed Bogiem. Jako chrześcijanie starajmy się więc otworzyć swoje serca, aby okazać całe dobro, współczucie i jakąkolwiek możliwą pomoc każdemu człowiekowi bez względu na to czy jest to przyjaciel czy wróg, bo dopiero wtedy wypełni się dzisiejsza Ewangelia.

Podczas św. Liturgii wzniesiona została modlitwa za ofiary wojny w Ukrainie.

Cofnij