Nowy kapelan Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego

za: www.powp.wp.mil.pl, 01.03.2022

1 marca br., w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego odbyła się uroczystość powołania do zawodowej służby wojskowej oraz wyznaczenia na stanowisko służbowe ks. dr. ppor. rez. Igora Habury.

W Sali Tradycji ordynariatu odczytany został Rozkaz Personalny Dyrektora Departamentu Kadr:

z dniem 1 marca 2022 roku, wyznaczam ks. ppor. rez. Igora Haburę na stanowisko służbowe Kapelana Pomocniczego - Prawosławne Parafie Wojskowe.

Jego Ekscelencja abp Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy wręczył rozkaz nowo powołanemu kapelanowi, po czym zabrał głos i udzielił mu Bożego błogosławieństwa. Uroczystość zwieńczyła wspólna fotografia.

Cofnij