Pomoc Ukraińcom płynie z parafii św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu

ks. Eugeniusz Bójko, 05.03.2022

Do ogólnopolskich akcji pomocowych organizowanych przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny od pierwszego dnia wojny włączyła się również Cywilno-wojskowa parafia św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu. P

Parafia przeprowadziła kolektę oraz zbiórkę rzeczy potrzebnych tym którzy uciekli z przed działaniami wojennymi na Ukrainie.

Zebrane ubrania, zabawki oraz produkty spożywcze zostały przekazane “Fundacji Wschód-Zachód” która rozdysponuje je wśród potrzebujących obywateli Ukrainy którzy przybyli do Wrocławia. Datki pieniężne zostały wpłacone na konto Eleos Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.


Przypominamy

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencja abp. Jerzego ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej uruchomił zbiórkę na rzecz uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane do pomocy uchodźcom bezpośrednio na granicy oraz wszystkim tym, którzy znajdą się na terytorium naszej diecezji

Nr konta do wpłat:

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

91 1240 1994 1111 0000 2497 6866

Cofnij