Międzynarodowa modlitwa ekumeniczna w intencji pokoju na Ukrainie Zgorzelec - Görlitz

ks. Marek Bonifatiuk, 05.03.2022

Most Staromiejski łączący polski Zgorzelec i niemiecki Görlitz stał się 1 marca miejscem modlitwy trzech wyznań zamieszkujących oba miasta. Polacy, Niemcy, Ukraińcy, Rosjanie, Rumuni, Białorusini oraz przedstawiciele innych narodowości stanęli z zapalonymi świecami w rękach, by wspólnie w trzech językach modlić się za pokój i zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie. Modlono się za ofiary obu stron konfliktu, za rannych, cierpiących, za tych którzy musieli opuścić swoje domy i uciekać z ojczyzny.

W modlitewnym spotkaniu uczestniczyli duchowni kościoła katolickiego, luterańskiego i prawosławnego, reprezentowanego przez ks. Marka Bonifatiuka.

W modlitwie uczestniczyli także włodarze miast: Görlitz – Octavian Ursu i Zgorzelca – Radosław Baranowski.

Modlitwa o pokój w Ukrainie i całym świecie szczególnie brzmiała w miejscu, które przez dłuższy czas było granicą dzielącą dwa zantagonizowane narody, które obecnie żyją pokojowo i wspólnie tworzą Europejskie Miasto Zgorzelec – Görlitz.

W cerkwi parafialnej w Zgorzelcu codziennie jest odprawiane nabożeństwo o pokój w Ukrainie, a proboszcz i parafianie starają się pomagać licznie przybyłym do nadgranicznego miasta uchodźcom z Ukrainy.

Cofnij