Niedziela Przebaczenia Win

lektor Jakub Greś, 06.03.2022

6 marca w Niedzielę Przebaczenia Win – dzień kończący przygotowanie do Wielkiego Postu, nabożeństwom we wrocławskiej katedrze Narodzenia Bogurodzicy przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy.

Podczas Boskiej Liturgii rozbrzmiał następujące czytania:

Czytanie Listu Apostolskiego Świętego Apostoła Pawła do Rzymian (Rz 13,11 - 14,4):

“Bracia rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny. Ten, kto jada [wszystko], niech nie pogardza tym, który nie [wszystko] jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada; bo Bóg go łaskawie przygarnął. Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach.”

Czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 6, 14-21):

“W owym czasie powiedział Chrystus, jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.”

Po wysłuchaniu niedzielnych czytań sekretarz kancelarii arcybiskupiej protodiakon Mieczysław Oleśniewicz odczytał List Wielkopostny Jego Eminencji Metropolity Sawy, który można przeczytać klikając TUTAJ

Na zakończenie nabożeństwa ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się Arcybiskup Jerzy. Władyka pozdrowił wszystkich zebranych z dzisiejszą niedzielą, z niedzielą przebaczenia win. W swoim słowie zwrócił uwagę na fakt utraty Raju przez Adama, musimy wiedzieć że nie tylko Adam go utracił. Wraz z pierwszym człowiekiem raj utraciła cała ludzkość. Jednak dzięki Cerkwi i jej sakramentom istnieje możliwość powrotu do tego Raju. Jeśli Bóg pozwoli nam wejść do Raju nie będziemy mogli go już nigdy stracić, to właśnie odróżnia nas od Adama, który miał możliwość utracić Raj i z niej skorzystał. Tylko w Bogu człowiek może dokonać prawidłowego wyboru między dobrem a złem. Jeśli będziemy podążać za nauką płynącą z przestrzegania Przykazań Bożych, nasz wybór zawsze będzie wyborem prawidłowym.

Władyka podkreślił, że Wielki Post jest czasem ”Duchowej wiosny” jednakże zauważył, że lekko nam mówić o wiośnie będąc tutaj, podczas gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Lekko powiedzieć, że powinniśmy wybaczyć jeden drugiemu grzechy, gdy obecnie króluje nienawiść. Wojna według św. Jana Złotoustego jest bezprawiem i bez znaczenia jakie są jej powody. Cała Cerkiew Prawosławna w Polsce i cały nasz Kraj współuczestniczy w tym bólu i stara się pomagać jak to tylko możliwe. Zadaniem chrześcijanina jest pomóc modlitwą i miłosierdziem - realnym działaniem. Musimy zrozumieć, że po części każdy z nas jest współwinnym tego zła, które teraz tak mocno się rozpanoszyło. Każdy nasz grzech, każde zło które czynimy – jawnie lub w tajemnicy jest cegiełką do budowli tego zła, które teraz się dzieje. Dlatego właśnie powinniśmy rozpocząć pokajanie od samych siebie.

Modlimy się za wszystkich tych, którzy walczą o to, aby ukrócić tę wojnę – walczą nie za prawdę ludzką, ale prawdę Bożą. Modlimy się i za tych, którzy tę wojnę podtrzymują i rozdmuchują, aby Bóg darował im opamiętanie.

Zwracając się do uchodźców obecnych w Cerkwi Władyka podkreślił, że nasza Cerkiew i każda Cerkiew w diecezji jest i będzie dla nich bezpieczną przystanią, gdzie znajdą spokój, wytchnienie i wszelką możliwą pomoc.

Bóg zatrzyma tę wojnę tylko musimy wszyscy zjednoczyć się w modlitwie! Tylko Bóg może zatrzymać to zło.

Zaczynamy Wielki Post - gdy będzie nam ciężko na długich postnych nabożeństwach pomyślmy o tych, którzy chowają się w piwnicach, gdy będą boleć nas nogi pomyślmy o rannych, gdy będzie nam nudno pomyślmy o tych, którzy cierpią i w ten sposób znajdziemy motywację do modlitwy – zakończył Władyka.

Wieczorem miała miejsce uroczysta wieczernia, której przewodniczył abp Jerzy w asyście duchowieństwa obu wrocławskich parafii. Podczas nabożeństwa po raz pierwszy zabrzmiał charakterystyczny dla Wielkiego Postu prokimenon „Nie otwrati lica Twojeho od otroka Twojeho…”. Po zakończeniu wieczerni ze słowem do zebranych zwrócił się Władyka Jerzy. Jego Ekscelencja nawiązując do prawosławnej tradycji Niedzieli Przebaczenie Win, podkreślił rolę przebaczenia w życiu duchowym człowieka.

Po zakończeniu homilii Jego Ekscelencja poprosił wszystkich wiernych oraz duchowieństwo o przebaczenie tego czymkolwiek jako człowiek i biskup zawinił. Jego Ekscelencja przeprosił również wiernych za swoich kapłanów, którzy często przytłoczeni ciężarem i odpowiedzialnością posługi popełniają błędy.

Po pouczeniu Władyki wszyscy zebrani zwrócili się ku sobie prosząc o przebaczenie i przebaczając jednocześnie sobie nawzajem.

Cofnij