Pierwsza Boska Liturgia dla prawosławnych Ukraińców w Lesznie

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, 07.03.2022

Dzień szóstego marca, na długo zapisze się w historii prawosławnej społeczności miasta Leszna. Tego dnia bowiem była po raz pierwszy odprawiana Boska Liturgia, przy udziale około dwudziestu osób. Wszystko to miało miejsce dzięki życzliwości lokalnych władz samorządowych oraz wyrozumiałości oo. Salezjanów z parafii Św. Krzyża, którzy udostępnili kaplicę do użytkowania prawosławnym wiernym. Na nabożeństwie było też obecnych kilkoro dzieci i szkolnej młodzieży. Wszyscy oni przystępowali do Pryczastia.

Na koniec ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Aleksander Konachowicz. Pozdrowił wszystkich z możliwością uczestniczenia na prawosławnych nabożeństwach oraz ze zbliżającym się Wielkim Postem. Zwrócił też uwagę, aby baczniej w tym czasie pracować nad samym sobą. Doskonalić swoją duchowość, aby to co zostało utracone przez pierwszych ludzi Adama i Ewę, przez nasze usilne starania, stało się drogą do spotkania się z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Po zakończeniu nabożeństwa, przyszedł ks. proboszcz - o. Ryszard Jeleń wraz z wikarnym. Z troskliwością zapytał wiernych czy nie zmarzli i może czegoś potrzebują. Wierni podziękowali proboszczowi za okazaną pomoc i możliwość modlitwy przy ich parafii.


Jak informowaliśmy wcześniej z błogosławieństwa Jego Ekscelencji abp. Jerzego - Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Wrocławskiej i Szczecińskiej, zostały podjęte działania dotyczące okazania pomocy duszpasterskiej prawosławnym migrantom z Ukrainy zamieszkującym w Lesznie (woj. wielkopolskie).

23 lutego 2022 roku przeprowadzono na ten temat rozmowy z władzami miasta Leszna, Panem Prezydentem dr. Piotrem Jóźwiakiem oraz Dyrektorem Biura Poselskiego Pana Posła Grzegorza Rusieckiego - Panem Patrykiem Józefowiczem. Została wyrażona przychylność i chęć pomocy w rozwiązaniu tej istotnej sprawy. Odbyło się również spotkanie z grupą prawosławnych wiernych. Przekazana została informacja o rezultacie wcześniejszych rozmów oraz omówiono potrzeby i oczekiwania ludzi.

Następnego dnia 24 lutego zapadła decyzja o przekazaniu kaplicy przy Kościele św. Krzyża, w której duszpasterską opiekę sprawują Ojcowie Salezjanie.

W niedzielę 27 lutego, ksiądz proboszcz Ryszard Jeleń przekazał ks. mitratowi Aleksandrowi Konachowiczowi – dziekanowi wrocławskiemu, klucze od kaplicy, wyjaśniając jednocześnie jak można z niej korzystać.

Adres kaplicy: Leszno, Kościół św. Krzyża, plac Jana Metziga 19.

Cofnij