Święto Zwiastowania Bogurodzicy

za: www.powp.wp.mil.pl, 09.04.2022

7 kwietnia Cerkiew Prawosławna obchodzi święto Zwiastowania Bogurodzicy. W warszawskiej katedrze wojskowej świąteczne nabożeństwa celebrował Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Arcybiskup Jerzy.

Jest to jedno ze świąt wchodzących w skład cyklu dwunastu wielkich. Pomimo tego, iż w tym roku to święto wypadło w okresie Wielkiego Postu, jest ono świętem radosnym.

W czasie Boskiej Liturgii, podczas Małego Wejścia Władyka Jerzy, z okazji zbliżającego się święta Paschy, nagrodził diakona ppor. Tomasza Pieczarkę prawem noszenia podwójnego orarionu.

Na zakończenie nabożeństwa ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się Arcybiskup Jerzy. Zwiastowanie NMP miało miejsce w 6 miesiącu ciąży św. Elżbiety, która nosiła w sobie Poprzednika Chrystusowego, św. Jana Chrzciciela. Z tego wynika, że Jan Chrzciciel jest o pół roku starszy od Jezusa Chrystusa. Zaręczenie Matki Bożej Józefowi zostało dokonane, aby uchronić Bogurodzicę przed domysłami i wspomóc ją. Święci Ojcowie dodają jeszcze drugi powód - szatan mógł chcieć kusić Matkę Bożą, podsuwając jej mężczyzn. Sama Bogurodzica nigdy nie podejrzewała w swej pokorze, iż stanie się matką Boga, mimo, że inne kobiety Izraela wiedziały, że może zajść możliwość, w której któraś z nich stanie się tą godną do noszenia w swoim łonie Syna Bożego. Na zakończenie homilii Władyka zwrócił uwagę, że właśnie za tę pokorę szczególnie wysławiamy Bogurodzicę.

Cofnij