Siła przyjaźni – pomoc uchodźcom w Cieplicach

ks. Mariusz Kiślak, 14.04.2022

W sobotę 02.04 do Domu św. Stefana dotarł transport z pomocą humanitarną. Zbiórkę darów przeprowadziła młodzież zrzeszona w Evangelische Jugend Pfalz, na której czele stoi pastor Florian Geith. Goście mieli także okazję porozmawiać z uchodźcami i wysłuchać ich traumatycznych przeżyć związanych z wojną.

Część pomocy zostanie przekazana w dedykowane miejsca na Ukrainie m. in. do zaprzyjaźnionych parafii w Kijowie i Nikołajewie jak również do tamtejszych szpitali.

Zbiórkę na rzecz uchodźców przebywających w Cieplicach zorganizowała także Szkoła Podstawowa Mühlenberg w Hanoverze. Było to możliwe za sprawą uczennicy tamtejszej szkoły Tatiany, córki ks. Alaksego Tereschcenko, z Parafii Prawosławnej Zwiastowania NMP w Hannoverze, z którą to Dom św. Stefana zaprzyjaźniony jest od lat.

Także wierni Ewangelickiej Katedry p.w. Świętego Maurycego i Świętej Katarzyny w Magdeburgu przeprowadzili kolektę, na rzecz pomocy uchodźcom przebywającym w Cieplicach. Inicjatorem kolekty jest pan Manfred Fieck wieloletni przyjaciel Domu w Cieplicach.

Bardzo serdecznie dziękujemy proboszczowi Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku ks. prof. Markowi Ławreszukowi i Parafii Prawosławnej św. Dymitra w Buczynie ks. Jerzemu Omeliniukowi za zorganizowanie pomocy na rzecz uchodźców.

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc finansową i rzeczową.

W domu św. Stefana schronienie znalazło 52 osoby. Dom zapewnia uchodźcom nocleg i wyżywienie ale także każdą niezbędną pomoc, w tym: lekarstwa, porady lekarskie – również specjalistyczne, sprawy urzędowe, zapisanie dzieci do szkół, wyprawki szkolne itd. Osoby, które pragną wspomóc Dom św. Stefana, darowizny mogą przekazać na poniższe konto, koniecznie z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”: 06 1090 1926 0000 0005 1400 5645.

Wszystkim darczyńcom serdeczne Bóg zapłać.

Cofnij