Pascha we wrocławskiej katedrze

ks. Igor Habura, 25.04.2022

Tegoroczne paschalne nabożeństwa, zgodnie z liturgiczną tradycją naszej Cerkwi rozpoczęły się przed północą, o godz. 23.20 “Połunosznicą”, podczas której do prezbiterium wniesiona została “płaszczenica” - całun z wizerunkiem złożonego do grobu Chrystusa. W trakcie nabożeństwa do katedry wróciła z Warszawy delegacja, której przewodził dziekan okręgu wrocławskiego ks. mitrat Aleksander Konachowicz, niosąc uroczyście przybyły z Jerozolimy Święty Ogień. Nabożeństwu Paschy przewodniczył Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja abp. Jerzy i śpiewał chór katedry pod dyr. Piotra Kuropki.

Przed północą, przy narastającym w dynamikę śpiewie paschalnej stichery „Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawicielu”, rozpoczęła się uroczysta procesja. Arcybiskup Jerzy, aklamacją „Chwała Świętej, Jednoistotnej i Życiotwórczej, i Niepodzielnej Trójcy”, rozpoczął paschalną jutrznię, symbolicznie otwierając Krzyżem Chrystusowym drzwi do katedry – symbol zwycięstwa życia nad śmiercią i otchłanią. Przybyli na paschalne nabożeństwo wierni, gromko odpowiadali na każde pozdrowienie „Chrystus Zmartwychwstał!” słowami „Zaprawdę zmartwychwstał!”.

Po zakończeniu paschalnej jutrzni rozpoczęła się Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Paschalną Ewangelię - jeden z najbardziej charakterystycznych elementów wielkanocnej Liturgii, tradycyjnie przeczytano w kilku językach: cerkiewnosłowiańskim, greckim, łacińskim, hebrajskim, ukraińskim, gruzińskim, rosyjskim, białoruskim, polskim i angielskim.

W trakcie nabożeństwa protodiakon Mieczysław Oleśniewicz – Sekretarz Kancelarii Arcybiskupiej odczytał tegoroczne Paschalne Posłanie Świętego Soboru Biskupów naszej Cerkwi, które można przeczytać TUTAJ.

Po zakończeniu Liturgii Jego Ekscelencja abp Jerzy dokonał oświęcenia paschalnego chleba - Artosu. Następnie Władyka oświęcił paschalne pokarmy przyniesione przez wiernych. Ze względu na różnorodność pochodzenia etnicznego wiernych, przyniesione do cerkwi paschalne pokarmy odzwierciedlały dużą różnorodność lokalnych tradycji.

W paschalny poranek o godzinie 9.00 w katedrze ks. mitrat Konstanty Marczyk sprawował drugą liturgię w tym paschalnym dniu. Po zakończeniu nabożeństwa duchowni na czele z Władyką oświęcali paschalne pokarmy przyniesione przez wiernych.

Po południu o godzinie 14.00 arcybiskup Jerzy, w asyście duchowieństwa katedralnego, sprawował paschalną wieczernię, która uroczyście zakończyła pierwszy liturgiczny dzień Święta Paschy.

W tegorocznych nabożeństwach paschalnych, począwszy od Wielkiej Soboty, wzięło udział kilkanaście tysięcy wiernych, z czego bardzo dużą grupę stanowili uchodźcy wojenni z Ukrainy.

Cofnij