Święto parafialne w Ząbkowicach Śląskich - dzień św. Jerzego

o. ihumen Spirydon (Kuziak), 09.05.2022

W dniach 5 i 6 maja w cerkwi św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich miały miejsce uroczystości święta parafialnego.

W przeddzień święta 5 maja wieczorem sprawowano Całonocne Czuwanie, któremu przewodniczył o. ihumen Sofroniusz, który przybył wraz z mnichem Antonim ze skitu św.św. Antoniego i Teodozjusza z Odrynek. Natomiast 6 maja świątecznej św. Liturgii przewodniczył ks. mitrat. Sławomir Kondratiuk - dziekan lubiński i proboszcz parafii w Zimnej Wodzie. Księdzu Sławomirowi asystowali: ks.ihumen Sofroniusz i ks.hieromnich Jeremiasz z Sokołowska.

Podczas nabożeństw śpiewały mniszki z Domu Zakonnego z Zaleszan: ihumenia Katarzyna i siostra Ewa wraz z proboszczem ząbkowickiej parafii ks. ihumenem Spirydonem. Obecny był również brat Andrzej z Domu Zakonnego z Wysowej.

Po zakończeniu św.Liturgii wszyscy udali się na wspólną Agapę.

Świąteczne uroczystości można będzie niebawem usłyszeć w radiu “Głos wiary”.

Cofnij