Abp Jerzy na święcie patronalnym w Białej Podlaskiej

za: www.powp.wp.mil.pl, 11.05.2022

W dniach 7-8 maja br. w Prawosławnej Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. św. Apostoła i Ewangelisty Marka w Białej Podlaskiej miały miejsce uroczyste obchody święta parafialnego.

Dzień 8 maja w kalendarzu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej poświęcony jest pamięci świętego Apostoła i Ewangelisty Marka. W bieżącym roku, dzień ten złączył się z III Niedzielą po Wielkanocy - Niedzielą Niewiast Niosących Wonności.

Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Władyce asystowali: ks. mitrat Andrzej Pugacewicz z parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej, kapelani Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego: ks. prot. ppłk Łukasz Godun, ks. prot. por. SG Piotr Nestoruk, duchowieństwo parafii: ks. mitrat płk rez. Aleksy Andrejuk, kanclerz POWP i ks. prot. Wiesław Skiepko oraz diakon ppor. Tomasz Pieczarka.

W wigilię święta, 7 maja, sprawowane było całonocne czuwanie celebrowane przez proboszcza parafii wraz z ks. prot. Marcinem Gościkiem i diakonem ppor. Tomaszem Pieczarką.

W dniu święta arcypasterza witały dzieci. Następnie symbolicznym chlebem i solą - starosta cerkiewny - st. chor. sztab. Tadeusz Bandzarewicz.

Słowa powitania w progu świątyni wygłosił proboszcz parafii, ks. mitrat płk rez. Aleksy Andrejuk.

Święto zgromadziło również oficjalnych gości, byli to: płk Marek Jurecki Komendant Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie, mjr SG Wiesław Jowik – Komendant Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, por. Łukasz Nestoruk z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białe Podlaskiej.

Homilię do licznie zebranych wiernych wygłosił Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy. Wiele pouczających słów zostało poświęconych świętym owego dnia – Niewiastom Niosącym Wonności, św. Józefowi z Arymatei oraz patronowi świątyni. Władyka podkreślił wielką odwagę i wiarę kobiet.

Podczas nabożeństw śpiewał chór parafialny pod kierunkiem lektora ppor. rez. Arkadiusza Romaniuka.

Po Boskiej Liturgii Arcybiskup Jerzy poświęcił lotkę prawego skrzydła samolotu myśliwsko bombowego SU-7, która stanowi uzupełnienie głazu upamiętniającego 20. rocznicę erygowania Parafii na lotnisku. Inicjatorem powstania obelisku był śp. ppłk Leon Jakoniuk, który z powodu nagłej śmierci nie dokończył tego dzieła. Uczyniła to małżonka Walentyna Jakoniuk oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa ppłk rez. Stanisław Pietras.

Na zakończenie Ordynariusz skierował słowa podziękowania przybyłemu duchowieństwu, klerowi parafii i wszystkim wiernym.

Cofnij