Uroczystości upamiętniajace majora Artemiego Aroniszydze - bohatera Polski i Gruzji

ks. Grzegorz Cebulski, 28.05.2022

26 maja na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. w Dniu Niepodległości Gruzji upamiętniono akcją projektu IPN „Ocalamy”, grób bohatera dwóch narodów majora Artemiego Aroniszydze, obrońcy Warszawy, oficera AK i Powstańca Warszawskiego.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: ambasador Gruzji w RP Zurab Beridze wraz z małżonką, przewodniczący Rady Najwyższej Adżarii Davit Gabaidze i prawnuk bohatera Sebastian Aroniszydze.

W 1921 roku po agresji bolszewickiej major Aroniszydze dowodził ostatnim oddziałem osłaniającym w Batumi ewakuację członków rządu Noe Żordanii, ostatniego premiera wolnej Gruzji. Los przywiódł go nad Wisłę podobnie jak ponad 100 innych oficerów gruzińskich. We wrześniu 1939 r. major Aroniszydze brał udział w obronie Warszawy, dowodził jednym z oddziałów na Ochocie za co został odznaczony orderem Virtuti Militari. Później pod pseudonimem “Jan Pilecki” podjął działalność konspiracyjną w Armii Krajowej - był komendantem Inspektoratu AK Piotrków Trybunalski. W Powstaniu Warszawskim walczył na Śródmieściu.

W marcu 1945 r. aresztowany przez NKWD. Przesłuchania i tortury zrujnowały mu zdrowie. Zmarł we Wrocławiu w 1950 roku . Uroczystości odbyły się w obecności władz administracyjnych i samorządowych województwa dolnośląskiego na czele z W-ce Wojewodą dolnośląski Jarosławem Kresą jak i m.in.: konsul honorowy Gruzji Wojciech Wróbel, płk rez. prof. Tadeusz Krząstek, komendant KWP Wrocław, gen. Dariusz Wesołowski, dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady OT płk Artur Barański, Kompania Honorowa Wojska Polskiego oraz przedstawiciele Diaspory Gruzińskiej, mieszkańcy Wrocławia, oraz Narodowy Chór Adżarii “Batumi”.W imieniu Prawosławnego Ordynariatu WP modlitwę zaduszną wygłosił ks. Grzegorz Cebulski.

Cofnij