Niedziela I po Pięćdziesiątnicy - Wszystkich Świętych

ks. Igor Habura, 20.06.2022

W I niedzielę po Pięćdziesiątnicy zwaną również Niedzielą Wszystkich Świętych, nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie nabożeństwa zabrzmiało czytanie z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10, 32-33, 37-38: 19, 27-30):

“Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Wtedy Piotr rzekł do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do licznie zebranych wiernych zwrócił się Władyka Jerzy. W swojej homilii podkreślił, że dzisiejsze czytanie zawiera w sobie kilka trudnych fragmentów. Kluczem do ich zrozumienia jest szerszy kontekst Ewangelii a więc nauki Chrystusa. Mówiąc “kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” Jezus nie mówi że należy kogoś kochać mniej, a odwrotnie - nie należy bardziej niż Boga. Logika Ewangelii mówi nam, że słowa Chrystusa brzmią “kochajcie swoich bliskich z całych sił jednak nigdy nie bardziej niż Boga, któremu należy się największa miłość”.

W trakcie nabożeństwa wierni tłumnie przystąpili do misterium spowiedzi oraz eucharystii. Po zakończeniu Boskiej Liturgii Władyka przewodniczył nabożeństwu krótkiego molebna w intencji dzieci i młodzieży, którzy zakończyli kolejny rok nauki.

Cofnij