Dziękczynienie z okazji Święta Policji w Prawosławnej Katedrze Wojskowej

za: www.powp.wp.mil.pl, 23.07.2022

W czwartkowe popołudnie, 21 lipca 2022 r. z okazji Święta Policji w Prawosławnej Katedrze Wojskowej pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie odbyło się nabożeństwo dziękczynne w intencji wszystkich funkcjonariuszy, pracowników Policji Polskiej oraz ich rodzin.

Stało się już tradycją, że w czwartek poprzedzający Centralne Obchody Święta Policji odprawiane jest prawosławne nabożeństwo dziękczynne, podczas którego zanoszone są modlitwy w intencji funkcjonariuszy, pracowników Policji i ich rodzin oraz wszystkich tych, którzy oddali swe życie na służbie. Modlitwą otoczona jest cała formacja, ale też cały kraj i wszyscy odpowiedzialni za jego pomyślność i spokój.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie, w Cerkwi Katedralnej pw. św. Jerzego Zwycięzcy. Na modlitwę przybyło kierownictwo Policji, na czele z zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem. Obecny był Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński oraz dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji. Obecna była również Pani Irena Zając prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło przewodniczący Rady Fundacji.

Modlitwie odprawianej przez kapelanów policji i prawosławnego ordynariatu przewodniczył JE abp Jerzy (Pańkowski) Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, delegat Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ds. Duszpasterstwa Służb Mundurowych.

Na zakończenie nabożeństwa modlitwę odmówił także Ewangelicki Duszpasterz Policji ks. Marek Twardzik oraz Naczelny Kapelan Policji, duszpasterz Komendy Głównej Policji ks. Wojciech Juszczuk SAC. Świąteczne nabożeństwo przygotował jak co roku Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot z Komendy Głównej Policji. Oprawę wokalną zapewnili prawosławni kapelani policyjni pod dyrekcją ks. ppłk. Łukasza Goduna, proboszcza parafii św. Jerzego Zwycięzcy, Dziekana Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Cofnij