Niedziela VI po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 25.07.2022

W VI Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Boskiej Liturgii w soborze Narodzenia Bogurodzicy we Wrocławiu przewodniczył abp Jerzy. W trkacie nabożeństwa zabrzmiało czytanie świętej Ewangelii według św. Mateusza, (Mt 9, 1-8):

“W owym czasie Jezus wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się z powrotem na drugą stronę i przybył do swego miasta. I oto przyniesiono Mu paralityka, leżącego na łożu. Widząc ich wiarę, Jezus powiedział do paralityka: Miej ufność, synu! Twoje grzechy są ci odpuszczone. A niektórzy spośród uczonych w Piśmie mówili między sobą: On bluźni. Lecz Jezus, rozpoznawszy ich myśli powiedział: Po co te złe podejrzenia w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: “odpuszczają ci się twoje grzechy” czy też: “wstań i chodź”? Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów! A potem powiedział do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! Wstał tedy i poszedł do swego domu. A rzesze, które na to patrzyły, ogarnął strach. I uwielbiali Boga za to, że dał ludziom tak wielką władzę”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Adam Góralczuk. W trakcie nabożeństwa licznie zgromadzeni wierni przystąpili do misterium Eucharystii. Całość nabożeństw śpiewem upiększył chór katedry pod dyr. Piotra Kuropki.

Cofnij