Abp Jerzy wziął udział w centralnych obchodach Święta Policji Polskiej w Katowicach

za: www.powp.wp.mil.pl, 25.07.2022

23 lipca br. w Katowicach, na Placu Sławika i Antalla, zebrali się policjanci reprezentujący wszystkie garnizony i formacje w kraju na centralnych obchodach Święta Policji Polskiej, w których uczestniczył Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE abp Jerzy (Pańkowski).

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk nieprzypadkowo podjął decyzję, aby centralne obchody Święta Policji odbyły się w tym roku w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach. W 2022 roku przypada 100. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski i utworzenie autonomicznego województwa śląskiego, którego bezpieczeństwa, aż do wybuchu II wojny światowej, strzegła Policja Województwa Śląskiego. Była ona doskonale wyszkoloną formacją, licząca 10 procent stanu osobowego wszystkich sił policyjnych całej II Rzeczypospolitej i odgrywała ważną rolę w kraju ze względu m.in. na znaczenie gospodarcze Śląska w Państwie Polskim. Podczas wojny obronnej 1939 roku, policjanci województwa śląskiego bronili mężnie swojej ojczyzny. Niestety, po 17 września podzielili oni los tysięcy Polaków wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego, którym niedane już było powrócić do kraju.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia wieńca przy Pomniku Powstańców Śląskich. Już o godz. 10.00 uroczystości przeniosły się na katowicki plac Sławika i Antalla, gdzie rozpoczęły się przeglądem pododdziałów Policji przez Prezydenta Andrzeja Dudę w asyście Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka. Następnie gospodarz uroczystości podziękował Prezydentowi Andrzejowi Dudzie oraz ministrom, parlamentarzystom, wojewodzie śląskiemu, marszałkowi województwa, przedstawicielom związków zawodowych, duchowieństwa oraz reprezentantom świata nauki, medycyny, kultury i sportu za przyjęcie zaproszenia.

Po odegraniu hymnu i podniesieniu flagi państwowej, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie 6 oficerom Policji, a szef resortu MSWiA wręczył im szable. Nowymi nadinspektorami polskiej Policji zostali:

Adam CIEŚLAK – Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

Waldemar WOŁOWIEC – Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu;

Dariusz MATUSIAK – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie;

Jarosław PASTERSKI – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim;

Dariusz ZIĘBA – Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA;

Iwona KLONOWSKA – Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Po wręczeniu nominacji generalskich, wręczone zostały medale państwowe i odznaki resortowe. Komendant Główny Policji został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - co jest wyróżnieniem i podziękowaniem dla całej formacji. Następnie przyszedł czas na promocję oficerską absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Kolejno Komendant Główny Policji wręczył laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł” statuetki oraz listy gratulacyjne. Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, które przyjął ich przełożony - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.

Gdy honorowi goście wygłosili swoje przemówienia, odbyła się defilada, po której dowódca uroczystości złożył Prezydentowi RP meldunek o jej zakończeniu.

Po apelu, dalsza część centralnych obchodów Święta Policji przeniosła się do Gliwic. Tam najpierw odbył się piknik rodzinny, a o 15.00, na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka, został rozegrany mecz piłkarski pomiędzy reprezentacjami polskiej i rumuńskiej Policji.

Cofnij