Abp Jerzy wziął udział w międzyreligijnej modlitwie na Cmentarzu Powstańców Warszawy

za: www.powp.wp.mil.pl, 05.08.2022

„Od rezygnacji w dobie klęski, Lecz i od pychy w dzień zwycięski, Od krzywd – lecz i od zemsty za nie Uchroń nas, Panie” – w czasie obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego na Cmentarzu Powstańców Warszawy wybrzmiały słowa „Modlitwy Szarych Szeregów” Jana Romockiego, odczytane w ramach przemówienia Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego.

Modlitwa międzyreligijna pod pomnikiem „Polegli – Niepokonani” na wolskim Cmentarzu Powstańców Warszawy w poniedziałek wieczorem zgromadziła wielu mieszkańców stolicy. W uroczystości wzięli udział powstańcy warszawscy, parlamentarzyści wraz z marszałkami Sejmu i Senatu, władze Warszawy, harcerskie hufce. Obecni byli duchowni różnych wyznań, w tym biskupi Kościoła Rzymsko-Katolickiego: metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz i biskup diecezjalny warszawsko-praski Romuald Kamiński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE abp Jerzy Pańkowski, naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego bp Marcin Makula oraz Rabin Jehoszua Ellis z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Arcybiskup Jerzy wezwał do zaniesienia modlitwy za wszystkich tych, którzy spoczywają na Cmentarzu Powstańców Warszawy, zarówno znanych z imienia i nazwiska, jak i tych nierozpoznanych. – Usłysz nas, pokorne Twoje sługi, błagających Ciebie i duszom sług Twoich, poległych powstańców i niewinnie zamordowanej ludności Warszawy i naszej Ojczyzny, którzy w jej obronie życie swe oddali daj odpuszczenie grzechów i uczyń godnymi zbawienia, a sprawcom odpuść ich grzechy, albowiem nie martwi Ciebie sławią, Panie, ani też pozostający w otchłani nie mogą Ciebie wyznawać, ale my, żywi, błogosławimy Ciebie i modlimy się i modlitwy oczyszczenia oraz ofiary zanosimy Tobie za ich dusze – modlił się Władyka. Prosił też o pobłogosławienie żyjących powstańców oraz wzmocnienie walczącego narodu Ukrainy.

Międzyreligijną modlitwę poprzedziły wystąpienia Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Po przemówieniach i modlitwie odbył się uroczysty apel pamięci i salwa honorowa, upamiętniające bohaterów Powstania. Pod pomnikiem „Polegli – Niepokonani” złożono liczne wieńce i wiązanki.

Cofnij