Abp Jerzy wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów WAT

za: www.powp.wp.mil.pl, 09.08.2022

6 sierpnia br. na pl. Józefa Piłsudskiego w Warszawie Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy (Pańkowski) udzielił błogosławieństwa nowo promowanym absolwentom Wojskowej Akademii Technicznej.

W sobotę 6 sierpnia o godz. 10.00 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie złożeniem meldunku rozpoczęła się uroczystość promocji oficerskiej na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Tego dnia zostało promowanych 436 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich Wojskowej Akademii Technicznej i 93 absolwentów Studium Oficerskiego WAT. W uroczystości uczestniczył Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE abp Jerzy.

Na wstępie głos zabrał Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Kolejno odczytano postanowienie Prezydenta RP o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski, po czym dokonano aktu promocji.

Uroczystość zakończyły przemówienia okolicznościowe oraz defilada pododdziałów.

Cofnij