Niedziela przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego

lektor Jakub Greś, 26.09.2022

W Niedzielę przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego nabożeństwom w katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy. Podczas Boskiej Liturgii zabrzmiało czytanie Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 3, 13-17):

“W owym czasie Chrystus powiedział, że nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”

Po wysłuchaniu niedzielnego czytania ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się Arcybiskup Jerzy. W swojej homilii Ekscelencja zwrócił uwagę na słowa Chrystusa „nikt nie może wznieść się na niebo tylko Syn Boży, który zstąpił z nieba będąc na niebie”. Słowa te można było usłyszeć w dzisiejszej perykopie Ewangelicznej. Każdy człowiek marzy o tym aby trafić do nieba, a Ewangelia mówi nam że tylko Syn Boży. Chrystus w Swoim kontekście mówi o miejscu które nie jest miejscem, mówi o przestrzeni która nie jest przestrzenią. Nikt nie może zstąpić z nieba, tylko Ten który stał się człowiekiem. Chrystus był wszędzie, dlatego że stając się człowiekiem nie przestał być Bogiem. Tylko Bóg może być tam gdzie nie miejsca, człowiek nie potrafi tego zrozumieć, ponieważ człowiek zawsze jest w jakimś miejscu a Bóg jest wszechobecny.

Podczas Liturgii tradycyjnie bardzo wielu wiernych przystąpiło do misterium spowiedzi oraz do Kielicha Ciała i Krwi Chrystusa.

Cofnij