Abp Jerzy na święcie Lubelskiej Ikony Matki Bożej w katedrze w Lublinie

za: www.orthodox.pl, 03.11.2022

Ostatnia niedziela października była szczególną dla katedry Przemienienia Pańskiego w Lublinie. W tym dniu obchodzono święto Ikony Matki Bożej Lubelskiej.

Uroczystościom przewodniczył goszczący w Polsce hierarcha Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej metropolita niżeński i pryłucki Kliment. Jego Ekscelencji asystowali: ordynariusz Diecezji Lubelsko – Chełmskiej arcybiskup Abel, arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz oraz biskup siemiatycki Warsonofiusz.

W tegorocznych uroczystościach oprócz duchowieństwa Diecezji Lubelsko – Chełmskiej uczestniczyli duchowni z Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy oraz USA, którzy byli prelegentami konferencji naukowej o unii brzeskiej, organizowanej przez Prawosławną Diecezję Lubelsko – Chełmską wraz z Chrześcijańską Akademią Teologiczną oraz Wydziałem Politologii UMCS.

Przed niedzielną, św. Liturgią hierarchów tradycyjnie z kwiatami powitały dzieci, następnie chlebem i solą starosta cerkiewny, a w świątyni proboszcz parafii, ks. mitrat Andrzej Łoś. Po odczytanej Ewangelii, homilię wygłosił arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Licznie zgromadzeni wierni aktywnie uczestniczyli w sprawowanej św. Liturgii przystępując do św. Eucharystii.

Uroczysta Liturgia zakończyła się procesją, podczas której poświęcona została mozaika przedstawiająca Chełmską Ikonę Matki Bożej, umieszczona nad wejściem do centrum diecezjalnego, która w oprawie artystycznej stanowi herb Diecezji Lubelsko – Chełmskiej.

Na zakończenie uroczystości do zgromadzonych uczestników święta zwrócił się arcybiskup Abel. Ordynariusz diecezji przypomniał, że święto Ikony Matki Bożej Lubelskiej ma swoją kilkusetletnią historię. Poczynając od 1633 r., ikona ta czczona jest w lubelskiej świątyni. Wówczas to prawicą wielkiego kijowskiego hierarchy, św. metropolity Piotra (Mohyły) poświęcona została lubelska cerkiew Przemienienia Pańskiego. Jej wielki mecenas, książę Konstanty Ostrogski ofiarował na tą okoliczność Ikonę Matki Bożej, która przebywała na dworze książęcym od czasów misji cyrylometodiańskiej. Fakt ten upamiętniony został w megalinarionie poświęconym Lubelskiej Ikonie Matki Bożej: „Jegoże nasledijem pierwouczytielej słowienskich, hradu Lublinu darowała jesi”. Arcybiskup Abel podziękował goszczącym w Lublinie hierarchom, duchowieństwu – podkreślając obecność gości z zagranicy, klerowi katedry. Szczególnie Jego Ekscelencja podziękował chórowi katedralnemu pod przewodnictwem lektora Andrzeja Boubleja oraz chórowi dziecięcemu pod kierunkiem Pauliny Wojtal. Hierarcha podkreślił, że tegoroczne święto Ikony Matki Bożej Lubelskiej było dziękczynieniem za możliwość przeprowadzenia w Lublinie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Unia brzeska – zwodniczą iluzją zjednoczenia chrześcijan Wschodu i Zachodu”.

Cofnij