Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 06.11.2022

6 listopada w XXI Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Boskiej Liturgii we wrocławskim soborze przewodniczył Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. Podczas nabożeństwa ks.protodiakon Mieczysław Oleśniewicz odczytał fragment Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 16, 19-31):

“W owym czasie żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Igor Habura zwracając uwagę na lekcję człowieczeństwa, a właściwie jego braku ze strony bogacza. Podczas nabożeństwa wierni tłumnie przystąpili do misteriów spowiedzi oraz eucharytii, która była udzielana z trzech kielichów.

Boską Liturgię śpiewem upiększył chór katedry pod dyr. Piotra Kuropki.

Po zakończeniu nabożeństwa w sali katechetycznej odbyła się kolejna próba Chórku Dziecięcego działającego przy katedrze pod przewodnictwem pani Anny Sydoruk.

Cofnij