Doroczna konferencja duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

ks. Igor Habura, 08.11.2022

7 listopada w Domu św. Stefana w Cieplicach odbyła się coroczna konferencja duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią sprawowaną przez dziekanów oraz wyznaczonych duchownych pod przewodnictwem Ordynariusza - Władyki Jerzego. Podczas nabożeństwa śpiewał chór złożony z kapłanów pod dyr. ks. prot. Grzegorza Cebulskiego. Po wysłuchaniu słów Ewangelii homilię wygłosił ks. Paweł Gocko.

Po zakończeniu nabożeństwa rozpoczęto obrady. W trakcie konferencji sprawozdawcy - sekretarz kancelarii arcypiskupiej ks. Mieczysław Oleśniewicz oraz Diecezjalny Konserwator Zabytków ks. Jarosław Biryłko, przedstawili deskrypcje oraz ewaluacje dotyczące zagadnień administracyjnych, finansów oraz spraw remontowo-budowlanych diecezji. Następnie ks. prot. Grzegorz Cebulski wygłosił prelekcję “Zagadnienia estetyczno-fonetyczne posługi duszpasterskiej”.

Ostatnią częścią obrad było wystąpienie Ordynariusza - abpa Jerzego, który podsumował miniony rok. Władyka powitał duchownych, którzy przybyli do diecezji w bieżącym roku: ks. Pawła Gocko, ks. arcydiakona Józefa Matusiaka oraz ks. diakona Oleksiia Adamchuka. W swoim słowie arcypasterz podziękował duchowieństwu za trud i poświęcenie w pełnionej służbie kapłańskiej.

Władyka zwrócił się do kleru z arcypasterskim apelem, w którym zaakcentował stojące przed Cerkwią wyzwania - czas rosyjskiej wojny na Ukrainie i związanego z nim kryzysu humanitarnego. Jego Ekscelencja podziękował duchowieństwu diecezji za ogromne wsparcie jakie okazali uchodźcom z Ukrainy. Władyka podkreślił, że Diecezja Wrocławsko-Szczecińska dokonała czegoś co wydawało się niemożliwe. Licząc zaledwie 46 parafii i kilka tysięcy wiernych aktywnie włączyła się w akcje pomocowe w kraju oraz na Ukrainie. Parafie diecezji przekazały ponad 100 ton pomocy humanitarnej, organizowały mieszkania dla uchodźców, punkty wydawania jedzenia, kolonie i obozy dla dzieci uchodźców oraz wiele innych. Trzy diecezjalne ośrodki: Cieplice, Sokołowsko i Wałcz zostały całkowicie przeznaczone na tymczasowe mieszkania. Duchowni na co dzień niestrudzenie pełnią posługę duszpasterską wśród uchodźców, których liczba zdecydowanie przekracza możliwości kadrowe diecezji.

Podsumowując, Władyka podziękował duchownym za dotychczasowe zaangażowanie i prosił o dalsze wysiłki w służbie duszpasterskiej. Następnie w trakcie dyskusji duchowieństwo podnosiło nurtujące je kwestie, które omawiano wspólnie z Władyką.

Kończąc, abp Jerzy życzył ojcom wytrwałości i wszelkich niezbędnych sił - zarówno duchowych, jak i fizycznych, w dalszej służbie Bogu i ludziom.

Cofnij