Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

Julia Kuziak, 11.11.2022

W niedzielę 6 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, podczas którego wybrano skład nowego Zarządu na kadencję 2022-2025. Uroczystości rozpoczęła Święta Boska Liturgia w Cerkwi Katedralnej Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy we Wrocławiu, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego. Po nabożeństwie zgromadzona młodzież udała się na krótki spacer po Wrocławiu, m.in. zwiedzano Wierzę Matematyczną Uniwersytetu Wrocławskiego. Był to ciekawy i w sympatycznym gronie spędzony czas pozwalający zintegrować się oraz pogłębić znajomości.

Obrady Walnego Zgromadzenia tradycyjnie rozpoczął prelekcją nasz Ordynariusz, Władyka Jerzy. Arcypasterz w swych rozważaniach udzielił wyjątkowo interesującego wykładu na temat „Prawosławie w odniesieniu do metod przeciwdziałania bezpłodności”. Władyka jak zawsze w bardzo prosty, a zarazem ciekawy sposób, przedstawił uczestnikom cerkiewne podejście do tego trudnego tematu.

Ustępujący po trzech latach Zarząd podsumował swoją kadencję, omawiając wszystkie inicjatywy BMP DWS w latach 2019-2022. Podziękował Zwierzchnikowi za arcypasterską modlitwę i wsparcie, ogrom włożonej pracy opiekunom Bractwa, a także Zarządowi Centralnemu.

W przeprowadzonych wyborach nowy Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej został wybrany w składzie:

  • przewodnicząca: Anna Kopystiańska

  • wiceprzewodnicząca: Natalia Szpytko

  • skarbnik: Szymon Widuch

  • sekretarz: Sergiusz Jaroszuk

  • członek Zarządu: Emilia Jastrząb

Z całego serca gratulujemy nowemu Zarządowi i życzymy wielu sukcesów!

Na koniec chcielibyśmy podziękować ojcu Tomaszowi Mędryckiemu, a także ojcu Adamowi Góralczukowi za ich wielki trud oraz wkład i wniesiony przez ostatnie lata do naszej organizacji. Bez ich nieocenionej pomocy i nieskończonej cierpliwości z pewnością wiele inicjatyw nie zostałaby zrealizowana w tak wyśmienity sposób.

Podziękowania należą się również księdzu protdiakonowi Mieczysławowi Oleśniewczowi, za cierpliwość i niezmierzoną pomoc w wielu niecodziennych sytuacjach.

Dziękujemy, że mogliśmy przez trzy krótkie lata działać dla Was, pomimo pandemii nieustannie krzyżującej nam plany, nieść dalej dar świętego Prawosławia. Z dumą przekazujemy go dalej.

Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej
diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej (2019-2022)

W składzie:

  • przewodnicząca Julia Kuziak

  • wiceprzewodniczący Radosław Szmajda

  • skarbnik Ewa Bortniak

  • czł. zarz. Grzegorz Bubernak

  • czł. zarz. Iraida Hunczak

Cofnij