Abp Jerzy na święcie Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku

za: www.powp.wp.mil.pl, 11.11.2022

Dzień 8 listopada poświęcony jest modlitewnemu wspomnieniu św. wielkomęczennika Dymitra z Tesaloniki, będącego niebiańskim patronem cerkwi garnizonowej w Białymstoku.

Rodziny służb mundurowych oraz wierni tworzący parafialną wspólnotę zgromadzili się tłumnie na uroczystej Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma, której przewodniczył – Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. W nabożeństwie eucharystycznym Ordynariuszowi asystowali dziekani oraz kapelani różnych formacji mundurowych.

W wigilię święta sprawowano nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Dziekan Wojsk Lądowych Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego – ks. prot. płk Andrzej Jakimiuk. Podczas nabożeństw patronalnych śpiewał chór parafialny prowadzony przez psalmistę-dyrygenta lektora Tymoteusza Cyrkuna.

U progu świątyni Hierarchę powitała delegacja wiernych prosząca o Władykę o modlitwę za wszystkich zgromadzonych oraz o arcypasterskie błogosławieństwo. Następnie według zwyczajowego porządku proboszcz przywitał ekscelencję, zaproszonych gości oraz poprosił o przewodniczenie Boskiej Liturgii. Wśród zgromadzonych gości byli obecni: Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej - gen. bryg. SG Andrzej JAKUBASZEK, Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku – płk dr Grzegorz Konopko, Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk Mieczysław Gurgielewicz, Zastępca Dowódcy 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego – ppłk Tomasz Fuk, Proboszcz Parafii Ewangelickiej – ks. mjr Tomasz Wigłasz oraz Kierownik Składu Osowiec 2 Regionalnej Bazy Logistycznej – mjr Jakub Prokopiuk.

Tuż po odczytanej perykopie ewangelicznej ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – ks. prot. kpt. SG Piotr Nestoruk. W wygłoszonej homilii duchowny przedstawił żywot i czyny św. wielkomęczennika Dymitra Sołuńskiego podkreślając Jego męstwo i prawdziwą wiarę w Chrystusa niezależnie od zaistniałych okoliczności.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii Prawosławny Ordynariusz Wojskowy zwrócił się do wszystkich zgromadzonych z podziękowaniami. Hierarcha podziękował kapelanom zaangażowanym w rozwój i formowanie struktury parafii. Ordynariusz przyznał, iż Białystok stanowił zawsze centrum dobrej kooperacji i koegzystencji formacji mundurowych podczas różnych inicjatyw i uroczystości.

Bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa Jego Ekscelencja wyraził wdzięczność i słowa uznania za oprawę wokalną skierowane w stronę chórzystów Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku. Po wykonaniu wspólnej fotografii pamiątkowej wszyscy zgromadzeni udali się na wspólną agapę do sali konferencyjnej parafii.

Cofnij