Święto parafialne w Samborzu

ks. Igor Habura, 11.11.2022

10 listopada w dzień liturgicznej pamięci św. wielkiej męczennicy Paraskiewy, Parafia Prawosławna w Samborzu obchodziła swoje święto patronalne.

Na zaproszenie parafii na uroczystości przybyli o. ihumen Spirydon (Kuziak), który przewodniczył Boskiej Liturgii, ks. Adam Góralczuk, ks. Paweł Gocko, oraz licznie zgromadzeni wierni z Samborza i okolicznych parafii.

W trakcie nabożeństwa ze słowem do zebranych zwrócił się ks. Paweł Gocko - proboszcz parafii w Malczycach. W swoim słowie przypomniał historię świętej Paraskiewy oraz zwrócił uwagę na pewne podobieństwa w żywocie św. Paraskiewy i św. Mikołaja. Kończąc, podkreślił konieczność brania przykładu ze świętych, w tym patronki świątyni, przez każdego chrześcijanina.

Po końcowym rozesłaniu Liturgii rozpoczęła się uroczysta procesja, podczas której przy dźwięku cerkiewnego dzwonu słowami Ewangelii głoszono światu wieść o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Na zakończenie ze słowem do zebranych zwrócił się o. ihumen Spirydon (Kuziak), który przekazał wiernym pozdrowienia i arcypasterskie błogosławieństwo od Jego Ekscelencji Władyki Jerzego - Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Następnie proboszcz ks. Igor podziękował wszystkim wiernym za wspólną modlitwę, duchownym przybyłym na święto, chórowi za piękny śpiew oraz swoim parafianom za zorganizowanie święta, cały miniony rok wspólnej modlitwy i pracy ma chwałę Bożą.

Całość uroczystości zwieńczył wspólny obiad wszystkich przybyłych przygotowany przez parafian.

Cofnij