Abp Jerzy przewodniczył dorocznej odprawie kapelanów oraz pracowników POWP

za: www.powp.wp.mil.pl, 23.11.2022

We wtorek 22 listopada w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się doroczna odprawa rozliczeniowo - zadaniowa kapelanów oraz pracowników Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Obrady poprzedziło nabożeństwo w intencji pomyślności POWP.

Nabożeństwu przewodniczył Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Jego Ekscelencja abp Jerzy (Pańkowski) w asyście ks. archimandryty Sergiusza (Matwiejczuka) oraz ks. mitrata płk. rez. Aleksego Andrejuka. Uroczystego charakteru modlitwie nadał śpiew kapelanów pod dyrygenturą ks. ppłk. Łukasza Goduna.

Po zakończeniu nabożeństwa i przejściu do sali konferencyjnej abp Jerzy rozpoczął obrady. W swoim wystąpieniu Jego Ekscelencja podkreślił, iż mijający rok był bardzo trudnym ze względu na wywołana rosyjską agresją wojnę na Ukrainie. Jednocześnie podkreślił, że Państwo Polskie zdało ten egzamin wzorowo, zarówno pod względem administracyjnym jak i wspaniałej postawy naszych rodaków. Zaznaczył przy tym pracę kapelanów POWP polegającą na szeroko rozumianej działalności humanitarnej oraz niestrudzonej posłudze duszpasterskiej wszystkim potrzebującym. Odnosząc się do konkretnych przypadków podziękował w szczególności kapelanom wojskowym niosącym posługę bezpośrednio w województwach przygranicznych oraz kapelanom Straży Granicznej.

W dalszej części obrad Jego Ekscelencja podsumował mijający rok oraz nakreślił zadania i przedsięwzięcia do zrealizowania w roku 2023. Zauważył, że POWP dzięki wysiłkom kapelanów, pracy duszpasterskiej i regularnemu udziałowi w uroczystościach państwowych i cywilnych stał się jednym ze znaczących organizmów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w przestrzeni publicznej. Wśród poruszonych kwestii znalazły się m.in. godna pochwały współpraca z uczelniami wojskowymi w szczególności AWL, WAT, ASzWoj i AMW oraz kwestia poczynionych wysiłków o uzyskanie stałego miejsca do modlitwy dla żołnierzy Marynarki Wojennej oraz jednostek wojskowych z Gdyni i okolic. Kończąc swoje wystąpienie abp Jerzy podziękował wszystkim kapelanom i pracownikom POWP za codzienną, sumienną służbę dla Ojczyzny i Cerkwi.

Następnie odbyła się dyskusja nad poruszonymi kwestiami. Obrady zakończyły wystąpienia indywidualne kapelanów WP, Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

Cofnij