Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy

lektor Jakub Greś, 14.12.2022

W XXVI Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie nabożeństwa odczytano fragment Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 13, 10-17): 

“W owym czasie Jezus Chrystus w szabat nauczał w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu! Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego”

Po wysłuchaniu niedzielnego czytania Ewangelicznego ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się Arcybiskup Jerzy. Ekscelencja rozpoczął swoją homilię od pewnego wniosku, a mianowicie, dzisiejsza Ewangelia o uzdrowieniu zgarbionej do ziemi kobiety daje nam wiele inspiracji dotyczących uczestnictwa w nabożeństwach, uczęszczania do świątyni, a także mocy którą dysponuje Bóg. Ta kobieta która od wielu lat była związana chorobą, była ona całkowicie od niej zależna, nie mogła zobaczyć ani słońca ani nie mogła na nikogo spojrzeć. Pomimo swojej choroby kobieta regularnie przychodziła na nabożeństwa do świątynia aby się pomodlić, chociaż mogłaby robić to w swoim domu. Jednak ona chciała ponieść ten wysiłek. Ojcowie Cerkwi analizując dzisiejszą perykopę Ewangeliczną zauważają że Chrystus przychodząc do świątyni nie przyszedł po to ażeby uzdrowić kobietę ale też nie można powiedzieć że uzdrowił ją przypadkowo. Każdy wierzący w Boga człowiek wie że w życiu nie ma przypadków. Ojcowie Cerkwi mówią że Opatrzność Boża dotyczy nie tylko rzeczy ważnych ale także szczegółów występujących w życiu każdego człowieka, wszystko jest wpisane w Opatrzność Bożą.

Cofnij