Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej w Lubinie

ks. Bogdan Repeła, 20.12.2022

Dnia 14 grudnia 2022r. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2022/23 rozpoczęła się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Tematem przewodnim tegorocznej olimpiady to: „Współczesny monastycyzm prawosławny w Polsce.” Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad –Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:

I ETAP -szkolny -rozpoczęto o godz. 1200 w następujących miastach:

Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja

Bielsk Podlaski – Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku- Podlaskim, ul. Rejtana 24

Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3

Siemiatycze – Parafia Prawosławna App. Piotra i Pawła, ul. Powstania Styczniowego 1

Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, ul. Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego

Lubin – Międzyszkolny Punkt Katechetyczny w Lubinie, ul. 1 Maja 13B.

Eliminacje I stopnia (szkolne) miały formę pisemną. Uczestnicy pisali pracę na jeden z trzech zaproponowanych tematów:

1) Monastycyzm jako droga realizacji ideału chrześcijańskiego. (Teologiczny aspekt danego zagadnienia).

2) Kult lokalnych świętych jako droga do zgłębiania życia monastycznego.

3) Szczególnie czczone ikony w monasterach PAKP. Szczegółowa historiografia jednej z wybranych ikon.

W tegorocznej Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego udział biorą Uczniowie z Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego w Lubinie (Prawosławna Diecezja Wrocławsko-Szczecińska), Natalia Szpytko i Michał Repeła, uczniowie I Liceum im. Mikołaja Kopernika w Lubinie. W skład Komisji Egzaminacyjnej weszli:

  1. W-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubinie, Pani Barbara Balik – Przewodnicząca Komisji.

  2. Ks. prot. Bogdan Repeła, Proboszcz Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, nauczyciel religii prawosławnej w Lubinie.

  3. Pani Wioletta Maćkała, Nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lubinie.

II ETAP – okręgowy – odbędzie się 8 lutego 2023 r. o godz. 12°. Eliminacje /II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu. III ETAP – centralny – odbędzie się 9-10 marca 2023 r. początek o godz. 12°0 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. Eliminacje III/stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwać będą powołane komisje.

Cofnij