Dzień św. Jerzego Chozewity - imieniny abpa Jerzego

ks. Igor Habura, 23.01.2023

21 stycznia Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Jerzego Chozewity. Dzień ten jest również dniem imienin Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Tego dnia abp Jerzy przewodniczył Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze w asyście duchowieństwa obu wrocławskich parafii.

W dniu liturgicznej pamięci niebiańskiego patrona składamy Jego Ekscelencji życzenia Bożego błogosławieństwa, wielu sił zarówno duchowych, jak i fizycznych w służbie arcypasterskiej!

Mnohaja i błahaja leta!


JERZY Chozewita, mnich (Prepodobnyj Gieorgij Choziewit), 8/21 stycznia, zm. 625

Pochodził z Cypru. Jeszcze będąc młodzieńcem stracił rodziców. Udał się wówczas w pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W Palestynie odwiedził miejsca związane z ziemskim życiem Chrystusa, po czym zdecydował się poświęcić Bogu. Jako nowicjusz zamieszkał w Monasterze Chozewickim, położonym na pustyni między Jerozolimą i Jerycho.

Będąc mnichem Jerzy nieustannie doskonalił swe cnoty duchowe. Nawet dla starszych braci stał się prawdziwym wzorem życia zakonnego. Z czasem wybrano go przełożonym wspólnoty. Zmarł w pierwszej połowie VII w.

Na ikonach święty przedstawiany jest w tradycyjny sposób. Ma dosyć długą, siwą brodę, szaty mnicha wielkiej schimy i złożone na piersi dłonie.

Imię Jerzy pochodzi z języka greckiego i oznacza “rolnik” (gr. georgos).

za: www.cerkiew.pl / opr. Jarosław Charkiewicz

Cofnij