Wizyta metropolity Sawy we Wrocławiu

ks. Igor Habura, 24.01.2023

W XXXII Niedzielę po Pięćdziesiątnicy, która jest jednocześnie Niedzielą po święcie Objawienia Pańskiego, nabożeństwom we wrocławskim soborze przewodniczył Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – Jego Eminencja Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa.

U progu świątyni Władykę Sawę, przybyłego na uroczystości biskupa Łódzkiego i Poznańskiego Atanazego oraz Ordynariusza Wrocławskiego i Szczecińskiego abp. Jerzego powitały dzieci.

„Kochani Władycy! Prosimy o Wasze modlitwy za nas i całą Cerkiew” – wyrazili od całej społeczności wiernych najmłodsi parafianie. Następnie w przedsionku tradycyjnym chlebem i solą powitał hierarchów starosta katedry Joachim Hnatyszak.

Kolejno proboszcz ks. mitrat Jerzy Szczur wraz z duchowieństwem obu wrocławskich parafii przekazał metropolicie symboliczny krzyż, prosząc o błogosławieństwo i przewodzenie Boskiej Liturgii.

W trakcie nabożeństwa zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (4, 12-17):

”W owym czasie, gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, Zajordanie, Galilea pogan, lud, pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do tłumnie zebranych wiernych zwrócił się bp Atanazy.

W trakcie Liturgii tradycyjnie wznoszono modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie, a wierni bardzo licznie przystąpili do misterium spowiedzi oraz eucharystii, która była udzielana z czterech kielichów.

Po zakończeniu nabożeństwa na środku świątyni metropolita Sawa w asyście biskupów i duchowieństwa sprawował doksologię. Następnie zwrócił się do wszystkich zgromadzonych wyrażając radość z możliwości wspólnej modlitwy.

W swoim słowie metropolita podkreślił konieczność starań i walki o zachowanie prawdziwego chrześcijaństwa we wszystkich jego sferach. Poczynając od naszego indywidualnego życia duchowego, przez nasze rodziny, małżeństwa, wychowanie dzieci, a na moralności społeczeństw i narodów kończąc. Władyka zwrócił uwagę, że to właśnie upadek moralności popycha ludzi i narody w objęcia grzechu oraz bezprawia. Grzeszny, zły naród tworzą grzeszni ludzie. Chcąc widzieć pozytywne zmiany w świecie musimy zaczynać od siebie. Zwracając się do licznie zebranych wiernych z Ukrainy, metropolita powiedział po ukraińsku, żeby nie ustawali w modlitwie i pokajaniu, bo tylko taka modlitwa jest słyszana przez Boga. Następnie zwrócił się do abp. Jerzego, który w sobotę świętował dzień swojego niebiańskiego patrona. Metropolita wyraził wdzięczność całej Cerkwi za trudy Władyki Jerzego – ”Cerkiew postawiła przed Tobą wiele obowiązków, diecezję, Ordynariat Wojska Polskiego, Chrześcijańską Akademię Teologiczną, wiele innych obowiązków w kraju i za granicą. Ale przy tym wszystkim nigdy nie usłyszałem od Ciebie nie, nie umiem, nie mogę… My wszyscy nie umiemy, nie możemy, ale musimy działać i za to Ci dziękuję”.

Nawiązując do imienin abp. Jerzego, metropolita przybliżył postać Jego patrona – Św. Jerzego Chozewity. Wspomniał również o drugim patronie – męczenniku naszej Cerkwi, zamordowanym metropolicie Jerzym Jaroszewskim. “Mając takich patronów masz wielką Łaskę, ale i wielki obowiązek” – powiedział.

Kończąc pozdrowienia, metropolita Sawa wręczył abp. Jerzemu trikirion i dikirion – liturgiczny symbol biskupstwa, „Przyjmij ten prezent od swojego starca, abyś błogosławiąc nimi wiernych wspominał mnie w modlitwie”.

Następnie głos zabrał Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej abp Jerzy. ”Wasza Eminencjo! Dziękuję z całego serca, w imieniu własnym i całej diecezji za Wasz przyjazd. Gdy świętuje biskup – świętuje cała diecezja. Gdy świętuje metropolita – świętuje cała Cerkiew. Wasza obecność to dla nas wielki zaszczyt i święto Cerkwi. Dziękujemy za Wasze arcypasterskie modlitwy wzniesione dziś w naszej katedrze”. Następnie Władyka podziękował za całe wsparcie i dobro jakiego doświadczył od Jego Eminencji, przywołując wiele historii i wydarzeń. W dowód wdzięczności od całej diecezji przekazał na ręce metropolity Enkolpion (cs. Panagije) z ikoną Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – patronki wrocławskiej katedry i warszawskiej Hagii Sofii. Kończąc, podziękował również “Swojemu drogiemu przyjacielowi i spowiednikowi” bp. Atanazemu z sąsiedniej Diecezji Łódzko-Poznańskiej za przybycie, wspólną modlitwę i wsparcie, na które zawsze może liczyć.

W imieniu duchowieństwa i wiernych Władykom podziękował proboszcz katedry ks. mitrat Jerzy Szczur, po czym rozległo się gromkie Mnohaja leta śpiewane przez całą cerkiew.

Kończąc uroczystości Jego Eminencja Metropolita Sawa udzielił wszystkim arcypasterskiego Błogosławieństwa.

Cofnij